Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 15.04.2019 19/0339/1

Arvonlisävero - Kiinteistön vuokraus - Esisopimus kiinteistön kaupasta - Sopimusehdot - Sopimuskokonaisuus - Tavaran vai palvelun myynti -

Taltio:19/0339/1
Diaarinumero:02513/18/8203
Antopäivä:15.04.2019

Diaarinumero: 02513/18/8203
Taltionumero: 19/0339/1
Antopäivä: 15.4.2019

Yhtiö oli tehnyt samaa kiinteistöä koskien kahden vuoden määräaikaisen vuokrasopimuksen sekä kiinteistön kauppaa koskevan esisopimuksen saman sopimusosapuolen kanssa. Asiassa oli ratkaistavana, pidettiinkö järjestelyä kiinteistön vuokrauksena vai myyntinä.

Hallinto-oikeus totesi, että sopimuksia, jotka edellyttävät toisiaan, tulkitaan ja muutenkin arvioidaan yhtenä kokonaisuutena. Kun otettiin huomioon, että vuokrasopimuksen voimaanastumisen ehtona on ollut kiinteistön kaupan esisopimuksen allekirjoittaminen ja esisopimus oli tehty noudattaen maakaaressa säädettyjä muotomääräyksiä kaupanvahvistajan vahvistamana sekä muut ennakkoratkaisuhakemuksessa mainitut sopimusehdot, hallinto-oikeus katsoi, että kyseisellä sopimuskokonaisuudella määrättiin kiinteistön omistusoikeuden siirtymisestä vuokralleottajalle sopimuskauden päätyttyä arvonlisäverodirektiivin 14 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen ennakkoratkaisuhakemuksessa tarkoitetussa sopimuskokonaisuudessa ei ollut kyse kiinteistön vuokrauksesta, vaan järjestelyä oli kokonaisuutena arvioiden arvonlisäverotuksessa pidettävä kiinteistön myyntinä.

Ennakkoratkaisu on annettu ajalle 13.4.2018-31.12.2019.

Asiaa ratkaistaessa on toimitettu äänestys 2-1.

Arvonlisäverolaki 1 §, 18 § 1 mom ja 27 § 1 mom

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 14 artikla 1 kohta ja 2 kohta b alakohta ja 24 artikla 1 kohta

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-209/14, NLB Leasing

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Pirjo Järvenpää, Annika Aarnio (t) ja Mikko Äijälä.

Asian esittelijäjäsen Mikko Äijälä.

Päätös on lainvoimainen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.