Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 19.10.2018 18/0848/1

Valmistevero - Nuuska - Toisessa jäsenvaltiossa verotetut tuotteet - Yksityishenkilön tuomiset - Oma käyttö - Kaupallinen käyttö - Verotettava määrä - Selvitysvelvollisuus

Taltio:18/0848/1
Diaarinumero:04332/17/8405
Antopäivä:19.10.2018

Diaarinumero: 04332/17/8405
Taltionumero: 18/0848/1
Antopäivä: 19.10.2018

A oli maaliskuussa 2016 tuonut Ruotsista Suomeen nuuskaa yhteensä 18 224 grammaa. A:n maksettavaksi oli määrätty tupakkaveroa ja veronlisäystä sallitun tuontirajan 1 500 grammaa ylittävältä osalta. A:n vaadittua oikaisua verotuspäätökseen Verohallinto oli oikaissut päätöstä siten, että A:n omaan käyttöön tuoduksi katsottiin 2 500 grammaa.

Hallinto-oikeus hyväksyi A:n omaan käyttöön tuoduksi 6 000 grammaa nuuskaa. Hallinto-oikeus totesi perusteluinaan seuraavaa.

Nuuskan suuri määrä ja niiden ostoon käytetty merkittävä rahamäärä 3 400 euroa viittaavat siihen, että nuuska on tarkoitettu ainakin osittain edelleen myytäväksi ja siten kaupalliseen tarkoitukseen. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on vastineessaan kiinnittänyt huomiota A:n näyttövelvollisuuteen nuuskan säilytyspaikasta. A ei kuitenkaan tästä ja oikeudellisen avustajan käyttämisestä huolimatta ole esittänyt selvitystä siitä, missä ja kenen valituksessa viitatussa kellarissa ja pakastimessa kysymyksessä olevaa suurta nuuskamäärää on ollut tarkoitus säilyttää. Hallinto-oikeus toteaa, että A:lla on Tullia paremmat mahdollisuudet nuuskan säilyttämistä koskevan selvityksen esittämiseen.

A on kuitenkin johdonmukaisesti kuulustelussa, käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevässä selvityksessä ja valmisteverotusta koskevassa asiassa esittänyt kaiken nuuskan tulleen hänen omaan käyttöönsä. Hän on kertonut käyttävänsä nuuskaa merkistä riippuen 1,5 - 3 purkkia päivässä ja että takavarikoitu määrä 120 sinkoa/tornia olisi riittänyt hänelle yli vuodeksi. Nuuskaa voi pakastaa, mikä tukee A:n kertomusta ja sitä, että osa nuuskasta olisi voitu säilöä myös nuuskan parasta ennen -päiväyksen jälkeiseen omaan käyttöön. Esitetyn selvityksen perusteella hallinto-oikeus pitää uskottavana, ettei valituksenalaisessa päätöksessä todettua 2 500 grammaa ylittävää määrää ole tuotu kokonaisuudessaan kaupalliseen käyttöön.

Tupakkalakia (549/2016) koskevassa hallituksen esityksessä (HE 15/2016 vp.) todetaan, että maahantuonnin sallittu enimmäismäärä, enintään 1 500 grammaa nuuskaa, vastaa noin kolmen kuukauden keskimääräistä kulutusta ja on omaan käyttöön tarkoitettuna varsin paljon. Kun mainitun lisäksi otetaan huomioon tuodun nuuskan määrä ja sen säilyttämistä koskevat seikat, hallinto-oikeus arvio A:n omaan käyttöön tuoduksi määräksi 6 000 grammaa. Mainitun määrän ylittävä osuus on voitu katsoa tuodun kaupalliseen käyttöön.

Valmisteverotuslaki 72 § 1 mom ja 2 mom sekä 75 § 1 mom

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Juha Rautiainen,

Pirjo Järvenpää ja Tero Leskinen (t).

Asian esittelijäjäsen Pirjo Järvenpää.

KHO 17.3.2020 1285/20. Valituslupahakemus hylätään.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.