Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 25.09.2018 18/0827/6

Tappion vähentäminen - Sulautuminen - Tappioiden siirtyminen vastaanottavalle yhtiölle - Omistusosuus sulautuneesta yhtiöstä - Yleisseuraanto

Taltio:18/0827/6
Diaarinumero:01120/18/8199
Antopäivä:25.09.2018

Diaarinumero: 01120/18/8199
Taltionumero: 18/0827/6
Antopäivä: 25.9.2018

A Oy oli hakenut oikeutta vähentää verotuksessaan B Oy:n verotuksessa verovuosilta 2010, 2011 ja 2012 vahvistetut tappiot hakemuksessa mainituista omistajanvaihdoksista huolimatta. B Oy oli 31.12.2015 sulautunut emoyhtiöönsä A Oy:öön. Asiassa oli hallinto-oikeudessa ratkaistavana, oliko A Oy:n tai sen osakkaiden taikka A Oy:n ja sen osakkaiden yhdessä katsottava omistaneen tuloverolain 123 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla vuosien 2010 ja 2011 alusta lukien yli puolet B Oy:n osakkeista.

B Oy:n olivat 7.10.2009 perustaneet A Oy (40 %), C Oy (40 %), D (10 %) ja E (10 %). D oli 24.10.2010 ja E oli 7.4.2011 myynyt kaikki omistamansa osakkeet C Oy:lle. Tämän jälkeen A Oy:n omistusosuus oli ollut 40 prosenttia ja C Oy:n omistusosuus 60 prosenttia.

C Oy oli 31.12.2011 sulautunut A Oy:öön. C Oy:n olivat omistaneet A Oy (33,3 %), F (16,7 %), G (16,7 %) ja H (33,3 %) aina sulautumiseen asti. F (41 %), G (41 %) ja H (18 %) olivat omistaneet A Oy:n sen perustamisesta lähtien.

F oli 31.12.2011 ostanut kaikki B Oy:n osakkeet, ja A Oy oli 13.1.2012 ostanut kaikki B Oy:n osakkeet F:ltä.

Hallinto-oikeus totesi, että esitetyn selvityksen mukaan A Oy oli omistanut 40 prosenttia B Oy:n osakkeista siihen saakka, kunnes C Oy oli sulautunut siihen vuonna 2011. A Oy oli tuolloin saanut omistukseensa myös C Oy:n aiemmin omistaman osuuden B Oy:stä. Kun otettiin huomioon, että sulautuminen on yleisseuraanto, ja lisäksi se, että A Oy:n ja C Oy:n omistus oli jakautunut samoille henkilöille, A Oy:n oli katsottava omistaneen yli puolet B Oy:n osakkeista puheena olleiden tappiovuosien alusta lukien. Verohallinto ei näin ollen ollut voinut hylätä hakemusta B Oy:lle vahvistettujen tappioiden vähentämisestä sillä perusteella, että A Oy oli tappiovuosina 2010 ja 2011 omistanut vain 40 prosenttia sulautuneen yhtiön osakkeista. Näin ollen verotuksen oikaisulautakunnan päätös ja Verohallinnon päätös kumottiin valituksenalaiselta osin ja asia palautettiin Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi.

Tuloverolaki 123 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Eija Rosendahl, Tero Särkikangas ja Paula Makkonen, joka on myös esitellyt asian.

KHO 15.10.2019 4789/19. Päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.