Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 12.09.2018 18/0784/6

Varainsiirtovero - Ennakkoratkaisu - Keskinäinen henkivakuutusyhtiö -Takuupääoman takaisinmaksu - Takuuosuus - Selvitystila - Purkautuva yhtiö

Taltio:18/0784/6
Diaarinumero:01016/18/8510
Antopäivä:12.09.2018

Diaarinumero: 01016/18/8510
Taltionumero: 18/0784/6
Antopäivä: 12.9.2018

Finanssivalvonta oli keskinäisen vakuutusyhtiön oman hakemuksen johdosta perunut yhtiön toimiluvan ja yhtiökokous oli tämän jälkeen asettanut yhtiön selvitystilaan yhtiön purkamiseksi. Vakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön takuupääoma oli 504 563,78 euroa, joka oli jakautunut kolmeen takuuosuuteen. Takuuosuudet tuottivat yhtäläiset oikeudet yhtiössä, mikä käytännössä tarkoitti oikeutta takuupääomalle maksettavaan korkoon. Vakuutusyhtiö oli maksanut takuupääoman korkoineen takuuosuuksien omistajalle käteisinä varoina.

Valituksenalaisessa asiassa oli riidatonta, että keskinäisen vakuutusyhtiön takuuosuus on arvopaperi, jonka omistusoikeuden luovutuksesta on varainsiirtoverolain 15 §:n mukaisesti suoritettava varainsiirtovero. Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli nyt kysymys siitä, siirtyykö takuuosuuksien omistusoikeus keskinäiselle vakuutusyhtiölle myös silloin kun takuupääoma maksetaan takaisin vakuutusyhtiön purkautuessa, ja synnyttääkö takuupääoman takaisinmaksu siten varainsiirtoverovelvollisuuden.

Hallinto-oikeus totesi, että asiassa on kyse takuupääoman takaisinmaksamisesta yhtiön selvitystilaan liittyen vakuutusyhtiölain 23 luvun 22 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Suoritus on vakuutusyhtiölaissa säädetty velvoite, joka muiden velvoitteiden ohella liittyy selvitysmenettelyssä olevan yhtiön varojenjakoon ja velkojenmaksuun, ja josta yhtiöllä ei ole mahdollisuutta poiketa.

Hallinto-oikeus katsoi, että näissä oloissa suoritusta ei ole pidettävä takuuosuuksien hankkimisena tai lunastamisena vaan kyse on purkautuvan yhtiön lakisääteisestä varojenjaosta takuuosuuden omistajalle. Kun omistusoikeuden luovutusta ei tapahdu, takuupääoman takaisinmaksu yhtiön purkautumisen yhteydessä ei näin ollen ole sellainen varainsiirtoverolaissa tarkoitettu luovutus, josta yhtiö olisi velvollinen maksamaan varainsiirtoveroa.

Asiaa ratkaistaessa on toimitettu äänestys.

Varainsiirtoverolaki 15 § 1 mom, 17 § 1 mom

Vakuutusyhtiölaki 23 luku 1 § 1 mom, 23 luku 22 § 1 ja 2 mom

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Eija Rosendahl, Mika Hämäläinen (t) ja Tomi Seppä.

Asian esittelijäjäsen Tomi Seppä.

KHO 10.5.2019 2136/19. Valituslupahakemus hylätään.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.