Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 07.06.2018 18/0437/1

Arvonlisävero - Vähennysoikeus - Välillinen kiinteistöomistus - Ns. ei-keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö - Osakekauppa - Veroton arvopaperin välitys

Taltio:18/0437/1
Diaarinumero:03523/17/8201
Antopäivä:07.06.2018

Diaarinumero: 03523/17/8201
Taltionumero: 18/0437/1
Antopäivä: 7.6.2018

Yhtiö oli myynyt ns. ei-keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet. Osakkeet eivät oikeuttaneet yhtiötä suoraan osakkeiden omistuksen perusteella hallitsemaan määrättyä huoneistoa, kiinteistöä taikka kiinteistön osaa. Yhtiö oli ostanut mainittuun myyntiin liittyen palvelukokonaisuuden ja vähentänyt laskuihin sisältyneen arvonlisäveron.

Verohallinto oli maksuunpannut yhtiön tekemän arvonlisäverovähennyksen. Yhtiön ostamat palvelut oli katsottu vähennyskelvottomiksi sillä perusteella, että ne liittyivät verosta vapautettuun toimintaan eli kiinteistön myyntiin. Verohallinto oli myös todennut, ettei se hyväksynyt arvonlisäverolain 178 §:n (605/2009) mukaista sitoumusmenettelyä, koska se katsoi ostettujen palvelujen olleen arvonlisäverollisia.

Hallinto-oikeus katsoi, että ns. ei-keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden myyntiä oli pidettävä arvonlisäverolain 42 §:n 3 momentissa tarkoitettuna osakkeiden myyntinä, joka oli arvopaperikauppana arvonlisäverolain 42 §:n mukaista verosta vapautettua rahoituspalvelua.

Lisäksi hallinto-oikeus katsoi, että yhtiön ostamaa palvelukokonaisuutta oli pidettävä arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuna arvopapereita koskevan liiketoimen välityksenä ja siten arvonlisäverolain 42 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuna verosta vapautettuna rahoituspalvelun myyntinä. Yhtiön ostaman palvelun hintaan ei siten sisältynyt arvonlisäveroa.

Palvelun myyjä oli antanut arvonlisäverolain 178 §:n (605/2009) mukaisen sitoumuksen siitä, että se luopuu oikeudestaan vaatia arvonlisäveron määrää palautettavaksi verollisena laskutetuista veloituksista. Hallinto-oikeus katsoi, ettei palvelun myyjän antaman kuittaussitoumuksen hylkäämiselle ollut perustetta. Valituksenalaisia päätöksiä oli oikaistava palvelun myyjän antaman sitoumuksen osalta.

Arvonlisäverolaki 41 §, 42 §, 43 § ja 178 § (605/2009)

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 15 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 135 artiklan 1 kohdan f alakohta

Unionin tuomioistuin, asia C-259/11, DTZ Zadelhoff vof

KHO:2016:137

KHO:2013:194

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Juha Rautiainen, Tero Leskinen (t) ja Mikko Äijälä.

Asian esittelijäjäsen Mikko Äijälä.

KHO 27.6.2019 3067/19. Valituslupahakemus hylätään.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.