Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 18.05.2018 18/0392/1

Mervärdesskatt - Postorderförsäljning - Åland - Distansförsäljning - Skattegränshandel - Skattekringgående - Arvonlisävero - Postimyynti - Ahvenanmaa - Kaukomyynti - Verorajakauppa - Veronkierto -

Taltio:18/0392/1
Diaarinumero:10845/16/8201
Antopäivä:18.05.2018

Diaarinumero: 10845/16/8201
Taltionumero: 18/0392/1
Antopäivä: 18.5.2018

A Ab hör till en koncern som bedriver postorderförsäljning av diverse produkter via sin nätbutik. För den finska marknaden har koncernen grundat ett dotterbolag på Åland, A Ab. När en kund i Fastlandsfinland beställer en vara på nätsidan sker två försäljningar: det svenska moderbolagets försäljning till A Ab och A Ab:s försäljning till den finska kunden. Den beställda varan finns i ett av moderbolagets lager i Sverige. Moderbolagets försäljning till A Ab sker med Ex Works-villkor, vilket innebär att äganderätten till varan övergår till A Ab i lagret i Sverige. Varan paketeras och adresseras till den finska kunden i lagret och flygs sedan till Helsingfors. Från Helsingfors flygs varan till Mariehamn och sedan tillbaka till Helsingfors, där varan sedan lämnas till posten för distribution till kunden.

Bolaget har i sin mervärdesbeskattning behandlat försäljningen till den finska kunden som export från Åland till Fastlandsfinland. Bolaget har som registrerad skattegränskund skött om gränsformaliteterna i Fastlandsfinland för kundens räkning. Den finska kunden har betalat ett pris som innehållit mervärdesskatt. Om den beställda varan har varit av ringa värde eller mervärdesskattens andel har understigit minimibeloppet för den skatt som uppbärs, har bolaget inte betalat mervärdesskatten vidare till Tullen.

Förvaltningsdomstolen ansåg att då bolaget ordnar leveransen av varan från Sverige till kunden i Fastlandsfinland är försäljningen i 63 a § i mervärdesskattelagen avsedd distansförsäljning för vilken bolaget är mervärdesskattskyldigt i Finland. Skatteförvaltningen kunde således debitera mervärdesskatten som blivit obetald för de varor som levererats från Sverige till Fastlandsfinland men vilka cirkulerats via Åland.

Bolaget har inte utrett varför varorna har cirkulerats via Åland. Varuleveranserna till de finska kunderna har t.ex. inte försnabbats på detta sätt och på Åland har inte heller gjorts några åtgärder som skulle ha varit nödvändiga för leveransen till kunderna. Förvaltningsdomstolen ansåg att bolaget har cirkulerat varorna via Åland endast för att utnyttja den åländska skattegränsen i mervärdesbeskattningen. Bolaget har dessutom själv behållit den erhållna skattenyttan. På grund av detta kunde 181 § i mervärdesskattelagen tillämpas och bolaget påföras en skatteförhöjning om 50 % med stöd av 182 § 2 mom. i mervärdesskattelagen.

Mervärdesskattelagen 63 a §, 181 § 1 mom. och 182 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Juha Rautiainen, Tero Leskinen (g) och Annika Aarnio.

Föredragande ledamot Annika Aarnio.

HFD 7.10.2019 4517/19. Ansökan om besvärstillstånd avslås.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.