Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 02.01.2017 17/0001/5

Asiakirjajulkisuus - Asiakirjan julkiseksi tuleminen - Tiettynä ajankohtana avattavaksi tarkoitettu asiakirja - Virkaa koskeva hakemus - Kelan pääjohtaja

Taltio:17/0001/5
Diaarinumero:11212/16/1203
Antopäivä:02.01.2017

Diaarinumero: 11212/16/1203
Taltionumero: 17/0001/5
Antopäivä: 2.1.2017

STT:n toimittaja oli pyytänyt Kelalta sähköpostitse nimilistaa Kelan pääjohtajaksi hakeneista viimeistään viimeisenä hakupäivänä ennen virka-ajan päättymistä. Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan nimittää tasavallan presidentti Kelan valtuutettujen esityksestä. Pääjohtajan virkaan ilmoittautuminen tehdään Kelan valtuutetuille. Kela kieltäytyi tietopyynnöstä ja katsoi, ettei hakijoiden nimilaista ollut vielä julkinen, koska vakiintuneena käytäntönä on, että ilmoittautumiset avataan ja postitse tai sähköisesti saapuneet hakemukset kootaan vasta ilmoittautumisajan päätyttyä ja toimitetaan tämän jälkeen kerralla Kelan valtuutetuille. Kelan näkemyksen mukaan asiakirja tulee julkiseksi, kun hakemukset on toimitettu Kelan valtuutetuille.

Kela on perustellut kielteistä ratkaisuaan julkisuuslain 7 pykälän 2 momentilla. Momentti koskee asiakirjoja, jotka on päätetty avata tiettynä ajankohtana tai tietyn määräajan jälkeen. Hallinto-oikeus katsoi, ettei hakemusasiakirjoja luonteeltaan voida pitää julkisuuslain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuina asiakirjoina, jotka on tarkoitus avata vasta määräpäivän jälkeen. Virkahakemukset ovat, jollei salassapitosäännöksistä ja muista tiedonsaantia koskevista rajoituksista muuta johdu, tulleet julkisuuslain 7 §:n 1 momentin perusteella julkisiksi silloin, kun Kela on ne saanut, huolimatta siitä, että hakemukset on tullut osoittaa Kelan valtuutetuille. Myöskään sillä seikalla, että nimilista on sitä pyydettäessä mahdollisesti ollut epätäydellinen, ei ole asiassa merkitystä. Kelalla ei ole ollut asiassa julkisuuslain 9 §:n 2 momentissa tarkoitettua harkintavaltaa. Kelan päätös kumottiin.

Suomen perustuslaki 12 § 2 mom

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1 § 1 mom, 3 §, 7 § 1 ja 2 mom, 9 § ja 17 § 1 mom

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Markku Setälä, Taina Pyysaari ja Ilona Nuorteva.

Asian esittelijä Ilona Nuorteva.

Päätös on lainvoimainen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.