Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 16.10.2015 15/0835/5

Suunnittelutarveratkaisu - Maan läjittäminen

Taltio:15/0835/5
Diaarinumero:06505/14/4112
Antopäivä:16.10.2015

Diaarinumero: 06505/14/4112
Taltionumero: 15/0835/5
Antopäivä: 16.10.2015

Hankkeessa oli suunnittelutarveratkaisuhakemuksen mukaan kyse pellon kasvuolosuhteiden parantamisesta pellon pintaa nostamalla. Hankealue oli noin 15 hehtaarin suuruinen peltoalue. Alueelle hakemuksessa esitetty täyttömassojen määrä oli noin 300 000 - 400 000 m­, mikä olisi vastannut yli kahden metrin keskimääräistä täyttöä koko alueelle. Täyttömassat olisi hakemuksen mukaan tuotu rakennusliikkeen rakennustyömailta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta oli hylännyt hakemuksen.

Hallinto-oikeus totesi, ettei hanke edellytä rakennus- tai toimenpidelupaa, eikä näin ollen myöskään suunnittelutarveratkaisua. Hankealueella ei ollut voimassa asemakaavaa eikä sellaista yleiskaavaa, jossa olisi määrätty alueelle toimenpiderajoitus. Hanke ei tämän vuoksi edellyttänyt myöskään maisematyölupaa. Hankkeeseen eivät tulleet sovellettavaksi maankäyttö- ja rakennuslain lupasäännökset, joten kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös oli poistettava ja suunnittelutarveratkaisuhakemus hylättävä tarpeettomana.

Hallinto-oikeus totesi lisäksi, että mahdolliseen maankaatopaikkaan sovelletaan jätelain ja ympäristönsuojelulain säännöksiä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 § 1 mom, 125 § 1 mom, 126 § 2 mom,

126 a § 1 mom, 128 § 1 mom, 137 § 1 mom ja 138 § 1 mom

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Ilkka Hartikainen, Taina Pyysaari ja Marja Viima (t).

Asian esittelijä Joonas Ahtonen.

Päätös on lainvoimainen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.