Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 09.07.2015 15/0561/5

Omakotitalo - Suunnittelutarvealue - Rakennuskielto - Voimaantulo - Poikkeaminen

Taltio:15/0561/5
Diaarinumero:02473/14/4112
Antopäivä:09.07.2015

Diaarinumero: 02473/14/4112
Taltionumero: 15/0561/5
Antopäivä: 9.7.2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta oli päätöksellään 8.4.2014 käsitellyt asian suunnittelutarveratkaisuhakemuksena ja poikkeamisena rakennuskiellosta ja hylännyt hakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamiseksi. Rakennuspaikka sijoittui tulevan osayleiskaavan alueelle, joka oli asetettu valtuuston tekemällä päätöksellä rakennuskieltoon.

Valittajat esittivät, että päätöstä rakennuskiellosta ei olisi voinut soveltaa takautuvasti vireillä olleisiin hankkeisiin. Osayleiskaavoitukseen liittyvä rakennuskielto oli hyväksytty valtuustossa 3.2.2014, eli vasta 6.9.2013 jätetyn suunnittelutarveratkaisuhakemuksen jälkeen. Hakemus olisi valittajien mukaan tullut hyväksyä voimassa olevan yleiskaavan mukaisena.

Hallinto-oikeus totesi, ettei lupahakemuksen kannalta ole merkitystä sillä, koska hakemus on jätetty, vaan ratkaisevaa on päätöksentekopäivä ja se, että rakennuskielto on saatettu maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n 1 momentin ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n 3 momentin mukaisesti kuuluttamalla tiedoksi. Osayleiskaavoitusta koskeva rakennuskielto on hyväksytty valtuustossa 3.2.2014 ja rakennuskieltoa koskeva kuulutus on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 19.3.2014. Valituksenalainen päätös asiassa on tehty 8.4.2014. Alueella on valituksenalaista päätöstä tehtäessä ollut lainmukaisesti voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto. Rakennuskielto ei poistanut myöskään mainitun lain 16 §:ssä säädettyä suunnittelutarvetta, mikäli laissa säädetyt edellytykset sen käsittelemiselle muutoin ovat voimassa.

Hallinto-oikeus katsoi hankkeen edellyttävän suunnittelutarveratkaisua sekä poikkeamista alueelle määrätystä ja voimassa olevasta rakennuskiellosta.

Kun otettiin huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n 1 momentin 1 koh­ta, myönteiselle suunnittelutarveratkaisulle ei ollut edellytyksiä. Asiassa ei ollut myöskään edellytyksiä myönteiselle poikkeamispäätökselle rakennuskiellosta, sillä poikkeamisen myöntäminen olisi aiheuttanut maankäyttö- ja rakennuslain 172 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Lautakunnan päätöstä ei muutettu.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Markku Setälä, Jaana Moilanen (t) ja Minna Ruuskanen.

Asian esittelijä Joonas Ahtonen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 §, 38 § 1 mom, 137 § 1 mom,

171 § 1 mom, 172 § 1 mom ja 200 § 1 mom

Maankäyttö- ja rakennusasetus 93 § 3 mom

Päätös on lainvoimainen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.