Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 28.05.2015 15/0400/5

Kunnallisvalitus - Maankäyttösopimus - Kunnallistekniikan korvaus - Rakennusoikeuden myyminen - Toimivallan ylittäminen - Harkintavallan väärinkäyttö - Muu lainvastaisuus

Taltio:15/0400/5
Diaarinumero:03519/14/2299
Antopäivä:28.05.2015

Diaarinumero: 03519/14/2299
Taltionumero: 15/0400/5
Antopäivä: 28.5.2015

Kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupungin ja X Oyj:n välisen, kunnallistekniikan rakentamissopimukseksi otsikoidun sopimuksen. Sopimus liittyi vireillä olevaan X Oyj:n poikkeamishakemukseen, jolla yhtiö oli hakenut omistamalleen tontille 9 000 k-m2 lisää rakennusoikeutta yritystoiminnan varastotilojen laajentamista varten. Tontille asemakaavassa osoitettu noin 44 000 k-m2:n suuruinen rakennusoikeus oli jo käytetty lähes kokonaan. Sopimuksen mukaan

X Oyj maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen ulkoisen kunnallistekniikan korvauksena lisääntyneestä rakennusoikeudesta 540 000 euroa.

Hallinto-oikeus kumosi kaupunginhallituksen päätöksen toimivallan ylittämisen ja lainvastaisuuden perusteella. Hallinto-oikeus totesi, että kaupungin tulee myös harkinnanvaraisessa viranomaistoiminnassa, kuten sopimuksia solmiessaan toimia siten, että se ei ilman hyväksyttävää perustetta aseta kuntalaisia eriarvoiseen asemaan toisiinsa nähden. Kaupungille sopimuksen mukaan suoritettava korvaus ei ole ollut korvausta todellisista yhdyskuntarakentamisen kustannuksista, vaan kaupunki on hyväksymällään maankäyttösopimuksella tosiasiallisesti päättänyt kaavan laatimisen sivuuttaen myydä huomattavan määrän rakennusoikeutta yhdelle maanomistajalle ilman, että tälle ratkaisulle olisi ollut yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta hyväksyttävä peruste. Päätös on siten lainvastainen. Kun lisäksi otetaan huomioon, että rakennusoikeuden huomattavan lisäyksen osoittaminen tulee tapahtua vuorovaikutteisessa ja sopimustoiminnasta riippumattomassa kaavoitusmenettelyssä, kaupunginhallitus on hyväksyessään sopimuksen käyttänyt harkintavaltaansa muuhun tarkoitukseen kuin se oli lain mukaan käytettävissä ja siten ylittänyt toimivaltansa asiassa.

Kuntalaki (410/2015) 135 § 2 mom ja 146 §

Suomen perustuslaki 6 §

Hallintolaki 6 §

Maankäyttö- ja rakennuslaki 91a ja 91b §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Markku Setälä, Jaana Moilanen (t) ja Minna Ruuskanen.

Asian esittelijä Minna Ruuskanen.

KHO 2565/16 10.6.2016. Päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.