Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 28.10.2014 14/1564/1

Arvonlisävero - Poikkeukset myynnin verollisuudesta - Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu - Jalkojenhoito - Lähihoitaja - Jalkojenhoidon osaamisala

Taltio:14/1564/1
Diaarinumero:01082/14/8203
Antopäivä:28.10.2014

Diaarinumero: 01082/14/8203
Taltionumero: 14/1564/1
Antopäivä: 28.10.2014

Ennakkoratkaisun saaja oli vanhuspalveluun suuntautunut lähihoitaja, joka oli merkitty terveydenhuollon ammattihenkilöiden Terhikki-rekisteriin lähihoitajana. Hänen on tarkoitus täydentää tutkintoaan. Sikäli kuin hänen koulutuksensa muodostaa kokonaisuutena jalkojenhoitoon suuntautuneen lähihoitajan koulutuksen, hänen koulutuksensa ja ammatillinen pätevyytensä vastaavat lähihoitajaa, joka on alun perin tutkintonsa osana suorittanut jalkojenhoidon koulutusohjelman tai osaamisalan. Hänen suorittamistaan sellaisista jalkojenhoitopalveluista, jotka ovat luonteeltaan terveyden- ja sairaanhoitopalveluita, ei ole silloin suoritettava arvonlisäveroa.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitus hylättiin.

Ennakkoratkaisu ajalle 1.5.2014-31.12.2015.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 34 § 1 mom ja 35 § 2 kohta

Neuvoston direktiivi 2006/112/EY yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 132 artikla 1 alakohta c alakohta

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 2 § 1 mom 2 kohta

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1 § (1338/2007)

Unionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyssä asiassa C-443/04 ja C-444/04, H.A. Solleveld ja J.E. Van den Hout - van Eijnsbergen

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet

Juha Rautiainen, Terttu Villikka ja Tero Leskinen (t).

Asian esittelijä Katja Tertsonen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.