Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 12.06.2014 14/0938/1

Arvonlisävero - Valmistevero - Tupakkavero - Verottomuus - Matkustajatuominen - Kaupallinen tuonti - Nuuska

Taltio:14/0938/1
Diaarinumero:04231/13/8402
Antopäivä:12.06.2014

Diaarinumero: 04231/13/8402
Taltionumero: 14/0938/1
Antopäivä: 12.6.2014

Tupakkalain 10 a §:n mukaan suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa ei saa maahantuoda, myydä tai muutoin luovuttaa. Yksityishenkilö saa omaa henkilökohtaista käyttöään varten tuoda maahan suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa matkatavarana mukanaan enintään 30 rasiaa edellyttäen, että rasia sisältää enintään 50 grammaa mainittua tupakkaa.

A oli vuonna 2011 viidellä eri kerralla tuonut Ruotsin ja Suomen välisessä liikenteessä olevalta laivalta ostettua nuuskaa yhteensä 470 rasiaa.

Hallinto-oikeus totesi, että tupakkalain 10 a § on nuuskan maahantuontia rajoittava säännös, ja ettei tupakkalaki koske nuuskan verottamista. Nuuskan verottomuus määräytyy arvonlisä- ja valmisteverotuslaissa olevien matkustajien verottomia tuomisia koskevien säännösten perusteella. Mainittujen säännösten mukaan verottomuuden edellyksenä on, ettei tuonti ole kaupallista ja ettei tuonti ylitä enimmäisarvoa, joka on laivatuonneissa 430 euroa. Tuontia ei pidetä kaupallisena muun ohella, jos tuontiin sisältyy yksinomaan matkustajan henkilökohtaiseen tai perheen käyttöön taikka lahjaksi tarkoitettuja tavaroita. Nuuskan tuonti omaan ja perheen käyttöön tai lahjaksi on siis verotonta edellä mainitun tuonnin enimmäisarvon rajoissa. Nuuskan kaupallinen tuonti on aina verollista. Tuotteen luovuttaminen eteenpäin hankintahintaan ilman voittoa on myös kaupallista tuontia.

Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön 18 § ja 27 § 1 mom 2 kohta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta (tullittomuusasetus) 41 artikla 1 kohta

Neuvoston direktiivi kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttamisesta arvonlisä- ja valmisteverosta 2007/74/EY 4, 5 ja 6 artikla

Arvonlisäverolaki 95 § ja 95 d §

Valmisteverotuslaki 84 §

Laki tupakkaverosta 2 § 1 mom, 7 § 2 mom ja 14 §

Tupakkalaki 10 a §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Terttu Villikka, Pirjo Järvenpää ja Tero Leskinen (t).

Asian esittelijä Pirjo Järvenpää.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.