Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 14.07.2014 14/0571/2

Tilaajavastuu - Perusteltu syy luottaa sopimuspuolen täyttävän lakisääteiset velvoitteensa - Tilaajavastuulain 5 §:n 4 momentin 4 kohdassa tarkoitettu rinnastettavuus verrattuna momentin kohtiin 1 - 3

Taltio:14/0571/2
Diaarinumero:07687/13/1502
Antopäivä:14.07.2014

Diaarinumero: 07687/13/1502
Taltionumero: 14/0571/2
Antopäivä: 14.7.2014

Ratkaistavana oli muun ohella kysymys siitä, onko tilaajana toimineella valittajayhtiöllä ollut perusteltu syy luottaa sopimuskumppaninsa täyttävän lakisääteiset velvoitteensa. Asiassa tuli esille muun muassa se, että valittajayhtiön sopimuspuoli omisti sen koko osakekannan.

Hallinto-oikeus katsoi, että konsernisuhdetta ei sinänsä ole pidettävä tilaajavastuulain 5 §:n 4 momentissa tarkoitettuna perusteena, jonka nojalla tilaaja olisi voinut poiketa laissa säädetystä tilaajan selvitysvelvollisuudesta. Myös tilaajavastuulain 5 §:n 4 momentin 4 kohtaa on tulkittava sillä tavoin ahtaasti, etteivät yhtiöiden ja niiden johdon yhteydet ja sidokset muodosta perustetta selvitysvelvollisuuden puuttumiselle.

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tilaajavastuulaki) 5 § 4 mom

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Marjatta Mäenpää, Sampo Jokinen (t) ja Airi Helenius.

Asian esittelijä Eve Saarikoski.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.