Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 25.11.2011 11/1157/6

Tuloverolaki - Pääoman menetys - Lainasaatava - Vähennyskelpoisuus

Taltio:11/1157/6
Diaarinumero:06214/10/8101
Antopäivä:25.11.2011
Luokitus:--

Diaarinumero: 06214/10/8101
Taltionumero: 11/1157/6
Antopäivä: 25.11.2011

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan verovelvollinen A oli ainakin vuosina 2004 - 2009 harjoittanut rahan lainaamista yksityisille henkilöille ja yrityksille. A:n rahanlainaustoimintaan sijoittama pääoma oli ollut 3 099 000 euroa vuonna 2004, 4 930 000 euroa vuonna 2005, 7 500 000 euroa vuonna 2006, 6 500 000 euroa vuosina 2007 ja 2008 ja 9 550 000 euroa 9/2009. A oli saanut kyseisestä toiminnasta korkotuottoja 491 580,64 euroa vuonna 2004, 223 376,64 euroa vuonna 2005, 705 670,63 euroa vuonna 2006, 579 289,29 euroa vuonna 2007 ja 574 858,73 euroa vuonna 2008. A:n verotus oli toimitettu tuloverolain mukaan. Hänen rahanlainaustoiminnasta saamansa korkotuotot oli verotettu pääomatuloina.

A oli antanut B Oy:lle 935 000 euron lainan. Velkakirjan 13.2.2004 mukaan velalle oli sovittu maksettavaksi 12 prosentin korko. B Oy asetettiin 30.1.2008 konkurssiin. Lainan vakuutena oli ollut kiinteistö, joka myytiin 25.11.2008 pidetyssä pakkohuutokaupassa 645 000 eurolla, minkä lisäksi kiinteistön ostaja maksoi korkoja 5 313,75 euroa. A ilmoitti, ettei hän ollut saanut yhtiön konkurssissa muita suorituksia saatavalleen edellä mainittujen erien lisäksi. A:lle aiheutui näin ollen rahanlainaustoiminnassaan 284 686,25 euron menetys.

Asiassa ei ilmennyt, että A:lla ja B Oy:llä tai A:lla ja kiinteistön pakkohuutokaupassa ostaneella henkilöllä olisi ollut erityinen intressiyhteys. Kun otettiin huomioon A:n harjoittaman rahanlainaustoiminnan laajuus ja luonne, hallinto-oikeus katsoi, että edellä mainittu saatavan menetys velallisen konkurssin johdosta oli liittynyt A:n tulonhankkimistoimintaan ja että A:lla oli näissä oloissa oikeus vähentää kyseinen menetys pääomatuloistaan tuloverolain 54 §:n 1 momentissa tarkoitettuna tulon hankkimisesta johtuneena menona. Verovuosi 2008.

Tuloverolaki 54 § 1 mom

Äänestys 2-1.

Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että menetettyä pääomaa ei voitu pitää tuloverolain 54 §:n 1 momentissa tarkoitettuna pääomatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneena menona, ja näin ollen hylkäsi valituksen.

KHO:n päätös 6.2.2014 taltionumero 288: Päätöstä ei muuteta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.