Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 11.10.2011 11/1127/1

Oikeusapu - Ratkaisupyyntö oikeusapupäätökseen - Tuomioistuinasia - Valituksen tekemättä jättäminen oikeusavun saajan pyynnöstä - Tuomioistuimessa käsiteltävä asia - Avustajan palkkiosta määrääminen

Taltio:11/1127/1
Diaarinumero:05379/11/1220
Antopäivä:11.10.2011
Luokitus:--

Diaarinumero: 05379/11/1220
Taltionumero: 11/1127/1
Antopäivä: 11.10.2011

Oikeusaputoimisto on myöntänyt B:lle oikeusapua ilman omavastuuta valituksen tekemiseen hallinto-oikeuteen käännyttämisasiassa. B on ilmoittanut myöhemmin avustajalleen, ettei haluakaan asiassa valitettavan. Avustaja on toimittanut oikeusaputoimistolle laskun ja vaatinut palkkion maksamista asiassa suoritetuista toimenpiteistä. Oikeusaputoimisto ei ole päätöksellään maksanut laskua katsoessaan, että oikeusapua on myönnetty tuomioistuimessa käsiteltävään asiaan ja muissa kuin tuomioistuinasioissa oikeusapua antaa julkinen oikeusavustaja. Oikeusaputoimisto on päätöksessään lisäksi todennut, että tuomioistuinasioissa asiaa käsittelevä tuomioistuin määrää yksityiselle avustajalle palkkion ja korvauksen.

Hallinto-oikeudelle toimitetun ratkaisupyynnön johdosta hallinto-oikeus kumosi oikeusaputoimiston päätöksen ja palautti asian oikeusaputoimistolle uudelleen käsiteltäväksi avustajan palkkiosta määräämistä varten. Hallinto-oikeus viittasi oikeusapulain 8 §:ää koskeviin hallituksen esityksen (HE 82/2001 vp) yksityiskohtaisiin perusteluihin ja katsoi, että B:n asiaa on pidettävä oikeusapulain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuna tuomioistuinasiana, koska sitä on oltu saattamassa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Pelkästään se seikka, että B päättikin olla valittamatta käännyttämispäätöksestä, ei näin ollen merkinnyt oikeusapulakia sovellettaessa, että asia ei olisi tuomioistuinasia. B:lle määrätty avustaja on näin ollen ollut oikeutettu saamaan palkkion suorittamistaan tehtävistä, vaikka asia ei B:n tahdon ilmaisun vuoksi ollutkaan edennyt tuomioistuinkäsittelyyn.

Koska B:n käännyttämistä koskevaa asiaa ei käsitellä tuomioistuimessa sen kuitenkin ollessa edellä selostetuin tavoin tuomioistuinasia, hallinto-oikeus katsoi, että oikeusaputoimiston olisi tullut oikeusapulain 18 §:n 6 momentin nojalla määrätä avustajalle maksettavasta palkkiosta eikä jättää palkkiota maksamatta mainitsemillaan perusteilla.

Oikeusapulaki 8, 18 ja 24 §
Ulkomaalaislaki 9 §

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.