Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 25.11.2010 10/1582/1

Virhemaksu - Asiamies - Asiamiehen vastuu - Vientitapahtuma - Tulli-ilmoituksen, tiedon tai asiakirjan antamista koskeva laiminlyönti - Virheellisten tietojen antaminen tulli-ilmoitusta varten

Taltio:10/1582/1
Diaarinumero:05536/09/8402
Antopäivä:25.11.2010
Luokitus:--

Diaarinumero: 05536/09/8402
Taltionumero: 10/1582/1
Antopäivä: 25.11.2010

X Oyj oli yksityishenkilön asiamiehenä antanut tavaroista vienti-ilmoituksen tullille sähköisesti. Tulli oli pyytänyt lisäselvityspyynnöllään yhtiötä toimittamaan viennin asiakirjat tiettyyn määräaikaan mennessä. Tavarat olivat lähteneet yhteisöstä ennen asetettua määräaikaa. Tullista oli lähetetty yhtiölle vientimenettelyyn luovutussanoma, mutta tavarat olivat poistuneet yhteisöstä päivää ennen kuin tulli oli antanut luvan tavaroiden luovutukseen vientimenettelyyn. X Oyj:lle oli määrätty virhemaksua tullilain 32 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella.

X Oyj vaati virhemaksupäätöksen kumoamista.

Hallinto-oikeus totesi, että virhemaksupäätöksen perusteluissa oli viitattu tullilain 32 §:n 1 momentin 1 kohtaan. Hallinto-oikeus katsoi, että puheena olevassa tilanteessa ei ollut kysymys sanotussa lainkohdassa mainitusta ja tullilain 31 §:n 1-3 kohdassa tarkoitetusta tulli-ilmoituksen, tiedon tai asiakirjan antamista koskevasta laiminlyönnistä eikä myöskään tullilain 52 §:n 2 momentissa tarkoitetusta virheellisen tiedon antamisesta. Näin ollen virhemaksua ei ollut voitu määrätä tullilain 32 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla X Oyj:n maksettavaksi

Tullilaki 31 § 1 mom 1-3 kohta, 32 § 1 mom 1 kohta, 52 § 2 mom

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.