Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 30.12.2010 10/1148/2

Lastensuojelu - Jälkihuolto - Sosiaalityö - Tukitoimi - Korvausvelvollisuus

Taltio:10/1148/2
Diaarinumero:02301/09/6112
Antopäivä:30.12.2010
Luokitus:--

Diaarinumero: 02301/09/6112
Taltionumero: 10/1148/2
Antopäivä: 30.12.2010

Hallintoriita-asiassa, jossa Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta oli vaatinut Helsingin kaupungin velvoittamista korvaamaan N:n lastensuojelulain mukaisesta jälkihuollosta aiheutuneet sosiaalityön kustannukset sosiaaliohjaajan työtunneista, oli kiistaa siitä, mitkä kustannukset olivat korvattavia sosiaalityön kustannuksia.

Hallintoriidan kohteena oleva sosiaaliohjaajan tekemä sosiaalityö oli sisältänyt tapaamisia N:n kanssa, jolloin häntä oli neuvottu muun muassa toimeentulotuen hakemisessa, käyntejä Espoon työvoimapalvelukeskuksessa, puheluita sekä N:n kanssa ennalta sovitun, mutta turhaan tehdyn kotikäynnin. Kun otettiin huomioon N:lle laaditun jälkihuoltosuunnitelman sisältö ja sosiaaliohjaajan suorittamista toimenpiteistä saatu selvitys, olivat mainitut laskuun perustuneet sosiaaliohjaajan työtunnit sellaista jälkihuollon järjestämiseen liittyvää sosiaalityötä, josta aiheutuneet kustannukset Helsingin kaupunki oli lastensuojelulain 16 §:n 1 momentin (417/2007) nojalla velvollinen korvaamaan Espoon kaupungille.

Vrt. Helsingin HAO 30.12.2010 taltionumero 10/1149/2

Sosiaalihuoltolaki 18 §
Lastensuojelulaki 16 § 1 ja 2 mom

KHO:n päätös 7.1.2013 taltionumero 69: Valituslupahakemus hylätään

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.