Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 04.11.2010 10/0950/4

Arvonlisävero - Ennakkoratkaisu - Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen myynti - Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 §:ssä säädetty lupa - Röntgenlääkäripalvelut - Alihankinta - Työvoiman vuokraus

Taltio:10/0950/4
Diaarinumero:05582/10/8203
Antopäivä:04.11.2010
Luokitus:--

Diaarinumero: 05582/10/8203
Taltionumero: 10/0950/4
Antopäivä: 4.11.2010

Yhtiön harjoittama röntgenlääkäripalvelujen myynti tapahtuu terveyskeskusten tiloissa osittain yksiköiden omilla tai toisen yhtiön laitteilla ja yhteistyössä yksikön tai toisen yhtiön henkilökunnan kanssa. Yhtiö ei harjoita yksityistä röntgenlääkärin vastaanottotoimintaa terveyskeskuksissa. Yhtiön röntgenlääkärien antama palvelu ei ole itsessään sellainen hoitotoimenpide, jota varten potilaat hakeutuisivat vastaanotolle. Potilaat hakeutuvat muiden lääkäreiden hoitoon ja yhtiön röntgenlääkäri suorittaa toimialansa mukaiset röntgenlääkärin tehtävät. Näissä olosuhteissa hoidettavat potilaat ovat terveyskeskusten potilaita, eivät yhtiön yksityispotilaita.

Kun otetaan huomioon, että yhtiö tarjoaa sopimusperusteisesti röntgenlääkäripalveluja julkisen terveydenhuollon yksiköille joko suoraan tai toisen yhtiön kautta, hallinto-oikeus katsoo, että yhtiön röntgenlääkärin työpanos luovutetaan kyseisille terveydenhuollon yksiköille eikä yhtiön toimesta suoraan potilaille. Asiassa ei ole myöskään esitetty selvitystä, että terveydenhuollon sopimusyksiköissä hoidettavana olevat potilaat olisivat tietoisia tai sopineet siitä, että heille annettavasta röntgenlääkäripalvelusta vastaa yhtiö. Sillä seikalla, että yhtiöllä on muualle lupa yksityisten terveydenhuoltopalvelujen antamiseen ja kysymyksessä olevalla toisella yhtiöllä, jolle palvelut myydään, on myös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, ei ole myytävien röntgenlääkäripalvelujen arvonlisäverokohtelun suhteen merkitystä. Yhtiöllä ei ole yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaista lupaa nyt kysymyksessä olevaan toimintaan. Kyse on lähinnä työvoiman vuokraustoimintaan rinnastettavan palvelun luovuttamisesta terveydenhuollon yksiköille eikä palvelun luovuttamisesta yhtiön toimesta suoraan potilaalle. Näissä olosuhteissa kysymys ei ole arvonlisäverolaissa tarkoitetusta verottomasta terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen myynnistä, vaan verollisesta työvoiman vuokrauksesta.

Arvonlisäverolaki 34 §, 35 § ja 36 § 5 kohta

KHO:n päätös 7.3.2013 taltionumero 822: Päätöstä muutetaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.