Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 30.06.2010 10/0819/1

Euroopan ihmisoikeussopimus - Ne bis in idem -sääntö - Tullivero - Tulli - Tullinkorotus - Veronkorotus - Rikosoikeudellisessa menettelyssä määrätty rangaistus - Törkeä veropetos - Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 lisäpöytäkirjan 4 artikla

Taltio:10/0819/1
Diaarinumero:02512/09/8402
Antopäivä:30.06.2010
Luokitus:--

Diaarinumero: 02512/09/8402
Taltionumero: 10/0819/1
Antopäivä: 30.6.2010

A oli vuonna 2008 jälkikantopäätöksillä velvoitettu suorittamaan tullia, tupakkaveroa, arvonlisäveroa ja tullinkorotusta. Jälkikantopäätösten mukaan A oli myynyt nuuskaa Suomessa laajamittaisesti vuosien ajan, minkä vuoksi tapausta voitiin pitää tahallisena tai törkeänä huolimattomuutena. Tullinkorotusta määrättiin 50 prosenttia.

A vaati korotuksen kokonaan poistamista tai alentamista.

Hallinto-oikeus viittasi käräjäoikeuden 13.1.2010 antamaan tuomioon, jolla A oli tuomittu salakuljetuksesta, törkeästä veropetoksesta ja tupakkalain vastaisesta tuotteen myymisestä 1 vuoden ehdolliseen vankeuteen. Hallinto-oikeus totesi, että valituksenalaiset jälkikantopäätökset oli tehty ennen edellä mainitun käräjäoikeuden tuomion antamista.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 lisäpöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdan mukaan ketään ei saa saman valtion tuomiovallan nojalla tutkia uudelleen tai rangaista oikeudenkäynnissä rikoksesta, josta hänet on jo lopullisesti vapautettu tai tuomittu syylliseksi valtion lakien ja oikeudenkäyntimenettelyn mukaisesti.

Hallinto-oikeus katsoi, että A:lta jälkikantopäätöksillä kannettujen korotuksien kohdalla ei ollut kysymys Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 lisäpöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta tilanteesta, koska jälkikantopäätökset oli tehty ennen rikostuomion antamista. Kyseisen kohdan perusteella ei ole kumottava veronkorotusta.

Hallinto-oikeus valituksen enemmälti hyläten alensi tullinkorotuksen 30 prosenttiin.

Tullilaki 31 § 1 mom 3 kohta
Euroopan ihmisoikeussopimus 7 lisäpöytäkirja 4 artikla

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.