Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 29.06.2010 10/0573/4

Arvonlisävero - Verollinen myynti - Poikkeukset myynnin verollisuudesta - Vakuutuspalvelut - Liiketoiminnan siirto

Taltio:10/0573/4
Diaarinumero:00215/10/8203
Antopäivä:29.06.2010
Luokitus:--

Diaarinumero: 00215/10/8203
Taltionumero: 10/0573/4
Antopäivä: 29.6.2010

Eläkerahasto on tehnyt eläkevakuutusyhtiön kanssa sopimuksen, jonka mukaan eläkevakuutusyhtiö ottaa hoitaakseen eläkerahaston tehtäviin kuuluvat eläkelain alaisten eläkkeiden hoitoon liittyvät tehtävät. Tehtävien siirto eläkerahastolta eläkevakuutusyhtiölle tapahtuu vaiheittain ja sen odotetaan olevan valmis 1.2.2012 eli kuukausi sen jälkeen kun uusi eläkehakemusten käsittely- ja laskentajärjestelmä otetaan käyttöön. Hakemuksessa mainittujen tehtävien siirron jälkeen eläkevakuutusyhtiö hoitaa kaiken sellaisen eläkerahaston eläkkeisiin liittyvän toiminnan, johon ei liity julkisen vallan käyttöä. Eläkevakuutusyhtiö tekee näidenkin toimintojen osalta päätökset ja antaa valitus- ja kanteluvastineet eläkerahaston nimissä.

Hallinto-oikeus katsoo edellä olevan perusteella, että kysymys on hakemuksessa mainitussa tilanteessa kokonaissuorituksesta, jossa eläkerahaston eläkevakuutustoiminnan hallinnointi ja muut hakemuksessa mainitut toiminnot siirretään hakemuksessa mainittuna siirtymäaikana kokonaan eläkevakuutusyhtiön, joka jo nyt hoitaa muun muassa kunta-alan työntekijöiden eläketurva-asiat, hoidettavaksi. Eläkevakuutusyhtiö suorittaa siirron jälkeen eläkerahaston puolesta muun muassa eläkehakemusten vastaanoton ja käsittelyn, eläkepäätösten laatimisen ja eläkkeiden maksamisen. Siirron jälkeen eläkerahasto ei enää lainkaan käsittele eläkehakemuksia eikä sillä ole eläkeasioita käsittelevää henkilöstöä. Ennakkoratkaisupäätöksessä mainitut muut siirtyvät toiminnot kuten eläkepäätöksen pohjana tarvittava lääketieteellinen arviointi ja ammatillisen kuntoutusrahan maksaminen liittyvät olennaisesti siirrettyyn kokonaisuuteen ja ovat siten osa siirrettyä työkyvyttömyyseläkkeitä, vakuutuskorvauksia tai kuntoutusrahaa koskevaa ratkaisutoimintaa. Kysymys on arvonlisäverolain 44 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta vakuutuspalvelusta, josta ei hakemuksessa mainituissa olosuhteissa tule suorittaa arvonlisäveroa.

Arvonlisäverolaki 44 §

KHO:n päätös 9.3.2012 taltionumero 559: Valituslupahakemus hylätään

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.