Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 16.04.2010 10/0303/5

Kansalaisuusasia - Suomen kansalaisuus - Isyyden kumoaminen - Kansalaisuus ei tiedossa - Kansalaisuudettomuus

Taltio:10/0303/5
Diaarinumero:05970/09/1102
Antopäivä:16.04.2010
Luokitus:--

Diaarinumero: 05970/09/1102
Taltionumero: 10/0303/5
Antopäivä: 16.4.2010

Asiassa oli kysymys Suomen kansalaisen isän ja Kenian kansalaisen äidin Suomessa avioliiton aikana syntyneen lapsen Suomen kansalaisuuden menettämisestä isyyden kumoamisen johdosta.

Kansalaisuuslain 32 §:n mukaan, jos aviomiehen isyys on kumottu tai isyyden kumoamiseen johtanut kanne on nostettu ennen kuin lapsi on täyttänyt viisi vuotta, taikka jos vahvistettu isyys on kumottu tai isyyden kumoamiseen johtanut kanne on nostettu viiden vuoden kuluessa isyyden vahvistamisesta, voidaan päättää, että lapsi menettää isän kansalaisuuden perusteella saadun Suomen kansalaisuuden. Päätös tästä tehdään lapsen tilanteen kokonaisvaltaisen tarkastelun perusteella. Arvioinnissa on otettava huomioon etenkin lapsen ikä ja siteet Suomeen.

Kansalaisuuslain 4 §:n mukaan mainitun lain säännöksiä kansalaisuuden menettämisestä ja kansalaisuudesta vapauttamisesta ei saa soveltaa, jos henkilöstä niiden soveltamisen seurauksena tulee kansalaisuudeton.

Lapsi oli syntynyt Suomessa 17.8.2007 Suomen kansalaisen isän ja Kenian kansalaisen äidin aviolapsena. Lapsi oli saanut syntyessään Suomen kansalaisuuden. Äidin aviomiehen isyys oli kumottu käräjäoikeuden päätöksellä 3.4.2008. Maahanmuuttoviraston päätöksellä 13.8.2009 lapsi menetti isyysolettaman perusteella saamansa Suomen kansalaisuuden.

Maahanmuuttovirasto oli tehnyt päätöksensä sillä perusteella, että lapsen äiti oli vastustanut lapsen isyyden selvittämistä eikä hän ollut ryhtynyt Kenian kansalaisuuslain vaatimiin toimenpiteisiin Kenian kansalaisuuden saamiseksilapselleen. Äiti oli valituskirjelmässään ilmoittanut, että hänen tietojensa mukaan lapsi ei saa Kenian kansalaisuutta ilman isyyden selvittämistä. Lisäksi hän oli ilmoittanut, ettei tunne lapsen isää.

Lapsi oli Maahanmuuttoviraston päätöksellä menettänyt Suomen kansalaisuutensa ja lisäksi päätöksessä oli todettu, ettei hänen kansalaisuutensa ole tiedossa. Hallinto-oikeus totesi, että hän voi näin ollen jäädä kansalaisuudettomaksi Suomen kansalaisuuden menettämisen seurauksena. Kun otettiin huomioon kansalaisuuslain 4 §, lapsen etu ja lapsen oikeuksia koskevat kansainväliset Suomea sitovat sopimusvelvoitteet, oli lasta pidettävä Suomen kansalaisena, vaikka isyys on kumottu. Hallinto-oikeus kumosi Maahanmuuttoviraston päätöksen ja palautti asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Kansalaisuuslaki 4 § ja 32 §
Lasten oikeuksia koskeva yleissopimus
Laki lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (1129/91)
Asetus lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (1130/91)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.