Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 05.10.2009 09/1353/3

Perustevalitus - Työsuojelu - Tilaajavastuu - Laiminlyöntimaksu

Taltio:09/1353/3
Diaarinumero:03854/08/1502
Antopäivä:05.10.2009
Luokitus:--

Diaarinumero: 03854/08/1502
Taltionumero: 09/1353/3
Antopäivä: 5.10.2009

Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain nojalla määrätyn laiminlyöntimaksun täytäntöönpanossa noudatettiin mainittuun lakiin ja sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin tehtyjen 1.4.2008 voimaan tulleiden muutosten jälkeen viimeksi mainittua lakia verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain sijaan.

Työsuojelupiiri oli lakimuutosten voimaantulon jälkeen antamallaan päätöksellä määrännyt X Oy:n maksettavaksi 12000 euron suuruisen laiminlyöntimaksun. X Oy:n valitus työsuojelupiirin päätöksestä oli tehty hallinto-oikeuteen valituksen tekemiselle hallintolainkäyttölaissa säädetyn määräajan päättymisen jälkeen. Kysymys oli valtiolle maksettavasta julkisesta maksusta. Hallinto-oikeus katsoi, että lakiin tehdyt edellä todetut muutokset eivät olleet esteenä asian tutkimiselle verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 9 §:n mukaisena perustevalituksena maksun täytäntöönpanon tapahtuessa muutoin sakon täytäntöönpanosta annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Valitus tutkittiin perustevalituksena.

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 10 § 2 mom ja 3 mom (1233/2006 ja 168/2008)

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) 1 § 1 mom 1 kohta ja 9 §

Laki sakon täytäntöönpanosta (672/2002) 1 § 2 mom (167/2008)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.