Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 06.03.2009 09/0320/3

Henkilökohtaisen tulon verotus - Tulonhankkimismeno Erityisala - Matkakustannukset Ateriakorvaukset - Työmatka Varsinainen työpaikka - Erityinen työntekemispaikka Teollisuusalue - Kilpilahti Sköldvik

Taltio:09/0320/3
Diaarinumero:07172-3/07/8101
Antopäivä:06.03.2009
Luokitus:--

A oli työskennellyt X Oy:n palveluksessa rakennusalan työtehtävissä Kilpilahden (Sköldvik) teollisuusalueella yhtäjaksoisesti lähes kahden vuoden ajan. X Oy:n antaman selvityksen mukaan A ei ollut tuona aikana työskennellyt lainkaan yhtiön toimipisteessä ja oli kulkenut teollisuusalueelle omalla ajoneuvollaan suoraan kotoaan. Teollisuusalueella A:lla oli ollut useita työkohteita ja ne olivat perustuneet X Oy:n ja eri tilaajien välillä sovittuihin useisiin toimeksiantoihin. Kysymys oli työskentelystä niin sanotulla erityisalalla.

Saadun selvityksen perusteella ilmeni, että Kilpilahden teollisuusalueella sijaitsi öljysatama sekä öljynjalostusta harjoittavien yhtiöiden tuotantolaitoksia. Alueelle oli sijoittunut myös öljynjalostusta palvelevaa toimintaa harjoittavia yrityksiä. Alue oli pinta-alaltaan suhteellisen laaja, mutta sen voitiin katsoa muodostavan öljynjalostuksen alalla yhtenäisen toiminnallisen ja maantieteellisesti rajatun kokonaisuuden.

Kun otettiin huomioon, että X Oy:llä oli ollut jatkuvasti rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä urakoita Kilpilahden teollisuusalueella olevissa työkohteissa ja kun A oli päivittäin käynyt työssä näissä työkohteissa alueen läheisyydessä sijainneesta kodistaan käsin, oli A:n työskentelyolosuhteiden katsottava vakiintuneen siten, ettei kysymys hänen kohdallaan enää ollut tilapäisluonteisesta työskentelystä Kilpilahden teollisuusalueella. Aluetta oli pidettävä A:n työskentelyn kannalta yhtenä teollisuuslaitostyömaiden kokonaisuutena, jossa yksittäiset työkohteet olivat vaihtuneet ja osaksi toistuneet. Alueesta oli katsottava muodostuneen A:n varsinainen työpaikka kysymyksessä olevina vuosina. A:n asunnon ja Kilpilahden teollisuusalueen välisissä päivittäisissä matkoissa ei tämän vuoksi ollut kysymys tuloverolain 72 §:ssä tarkoitetuista työmatkoista ja sanotuista matkoista aiheutuneet kustannukset voitiin vähentää vain siltä osin kuin niiden määrä ylitti tuloverolain 93 §:n mukaisen omavastuuosuuden. A:lla ei myöskään ollut oikeutta kaavamaisiin ateriakorvausten suuruisiin vähennyksiin sellaisten lisääntyneiden elantokustannusten perusteella, jotka yleensä liittyvät erityisalan muuttuviin työolosuhteisiin. Verovuodet 1999 ja 2000.

Tuloverolaki 29 § 1 mom, 31 § 4 mom, 71 § 1 ja 2 mom, 72 § ja 93 § 1 mom
Verohallituksen päätökset verovapaista matkakustannusten korvauksista

Äänestys 6-3. Ottaen huomioon, että Kilpilahden alueella oli erillisiä erilaista toimintaa harjoittavia teollisuuslaitoksia ja ettei Kilpilahden alue ollut yhtenäisenä alueena rakennustoiminnan kohde, vähemmistö katsoi, ettei Kilpilahden alue ollut niin sanotulla erityisalalla työskentelevän A:n työkohde tai työkohteiden muodostama kokonaisuus. Näin ollen arvioitaessa A:n työskentelyn tilapäisyyttä samassa työntekemispaikassa ei yksin se seikka, että kyseessä olevat työkohteet sijaitsivat Kilpilahden alueella, ollut peruste sille, että A:n työskentelyn oli katsottava tapahtuneen A:n varsinaisessa työpaikassa. A:lla oli oikeus vähentää tulonhankkimisesta johtuvina menoina asunnon ja Kilpilahden alueella sijaitsevien erityisten työntekemispaikkojen välisistä matkoista aiheutuneet kustannukset. Koska A:n verotuksissa oli katsottu, että Kilpilahden alueesta oli muodostunut A:n varsinainen työpaikka, oikaisulautakunnan päätökset ja toimitetut verotukset oli kumottava ja asia palautettava verovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

KHO:n päätös 26.5.2010 taltionumero 1274: Valituslupahakemus hylätään

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.