Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 14.04.2009 09/0191/1

Suoritemaksu - Käsittelymaksu - Maistraatin lupa - Oikeusapu - Kuolinpesä - Alaikäinen - Pesänselvityskulu

Taltio:09/0191/1
Diaarinumero:03988/08/8509
Antopäivä:14.04.2009
Luokitus:--

Diaarinumero: 03988/08/8509
Taltionumero: 09/0191/1
Antopäivä: 14.4.2009

A:lle oli myönnetty oikeusapu ositus- ja perinnönjakoasiassa. Oikeusapu oli myönnetty A:lle henkilökohtaisesti. Maistraatti oli antanut alaikäisen A:n osalta luvan osituksen ja perinnönjaon toimittamiseen hänen kuolleen isänsä jälkeen. Kuolinpesän osakkaina olivat A:n lisäksi olleet perinnönjättäjän leski sekä hänen kaksi täysi-ikäistä poikaansa. Lupapäätöksestä oli aiheutunut rekisterihallinnon suoritteiden maksuista annetun sisäasianministeriön asetuksen mukainen 343 euron suuruinen maksu.

A:n edunvalvoja vaati maksun poistamista, koska A:lle oli myönnetty oikeusapu ositus- ja perinnönjaossa.

Hallinto-oikeus totesi, että kun kuolinpesään oli kuulunut alaikäinen, hänelle oli tullut määrätä edunvalvoja. Edunvalvoja ei ollut voinut ilman maistraatin lupaa tehdä sopimusta osituksesta ja perinnönjaosta. Maistraatin antama lupa oli näin ollen ollut välttämätön kuolinpesän osituksessa ja perinnönjaossa. Luvan hankkimisesta aiheutunut kustannus voitiin katsoa pesän selvittämisestä aiheutuneeksi tarpeelliseksi kustannukseksi ja se voitiin rinnastaa perintökaaren 18luvun 5 §:ssä mainittuihin pesänselvityskuluihin, joten kustannus oli tullut suorittaa kuolinpesän varoista. Maistraatin oli siten tullut periä luvan antamisesta asianmukainen käsittelymaksu.

Laki holhoustoimesta 34 § 1 mom 9 kohta ja 85 § 3 mom
Valtion maksuperustelaki 1 §, 4 §, 6 § ja 11 b §
Oikeusapulaki 4 § 1 mom 3 kohta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.