Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 30.06.2008 08/1017/3

Muutoksenhaku - Hallintoriita - Valitus - Hallinto-oikeuden toimivalta - Vahingonkorvaus - Ajoneuvon katsastus - Rekisteröintikatsastus - Katsastusmaksu - Ajoneuvon tuonti toisesta EU:n jäsenvaltiosta

Taltio:08/1017/3
Diaarinumero:05654/07/7510
Antopäivä:30.06.2008
Luokitus:--

Diaarinumero: 05654/07/7510
Taltionumero: 08/1017/3
Antopäivä: 30.6.2008

Yhtiö A oli 20.8.2007 suorittanut yritykselle B ajoneuvon rekisteröintikatsastuksesta 115 euron maksun, joka sisälsi arvonlisäveroa. Maksu oli suoritettu vastikkeena yrityksen suorittamasta katsastuspalvelusta. Yhtiö A vaati hallinto-oikeudessa, että valtio velvoitetaan korvaamaan maksun määrä. Vaatimus perustettiin siihen, että valtio on yhteisöoikeuden vastaisesti pitänyt voimassa kansalliset säännökset, jotka ovat edellyttäneet rekisteröintiin liittyvän kuntokatsastuksen suorittamista, vaikka ajoneuvolla olisi voimassa toisessa EU:n jäsenvaltiossa suoritettu katsastus.

Hallinto-oikeus totesi, että kysymyksessä ei ollut hallintolainkäyttölain 69 §:ssä tarkoitettu julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta tai muuta julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta aiheutuvaa velvollisuutta tai oikeutta koskeva riita eli hallintoriita-asia. Asiassa ei myöskään ollut kyse muutoksenhausta viranomaisen julkisoikeudellisesta suoritteesta perittyyn maksuun eikä maksun perimisessä ollut kyse hallintoasiassa tehdystä päätöksestä. Hallinto-oikeus katsoi, että yhtiön vaatimus oli luonteeltaan vahingonkorvausvaatimus. Vahingonkorvausta koskevan vaatimuksen tutkiminen ei kuulunut hallinto-oikeuden toimivaltaan. Vaatimus jätettiin tutkimatta.

Hallinto-oikeuslaki 3 §
Hallintolainkäyttölaki 4 § ja 69 §

KHO:n päätös 7.1.2011 taltionumero 44: Päätöstä ei muuteta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.