Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 19.9.2007 07/1242/2

Pysäköintivirhemaksu, Maksukehotus, Toimivalta

Taltio:07/1242/2
Diaarinumero:10509/06/7512
Antopäivä:19.9.2007
Luokitus:--

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, onko yksityisen vartiointiyhtiön työntekijän antama pysäköintivirhemaksukehotus lainmukainen. Kunnallinen pysäköinninvalvoja oli valtuuttanut työntekijän suorittamaan pysäköinnintarkastajan tehtäviä sairaalan alueella.

Suomen perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Saman lain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

Hallinto-oikeus katsoi, että julkisilla hallintotehtävillä tarkoitetaan tehtäviä, joiden hoitoon sisältyy julkisen vallan käyttöä. Tällaiseksi hallintotehtäväksi katsotaan yleensä myös päätösten valmistelu. Julkisen vallankäytön keskeisiin alueisiin kuuluu viranomaisen oikeus määrätä ulkopuoliselle virallisia seuraamuksia.

Pysäköintivirhemaksusta annetusta laista, erityisesti lain 1 ja 4 §:stä ilmenee, että valvonta-apulaisella on laajat toimivaltuudet; muun muassa oikeudet ajoneuvon kuljettajan henkilöllisyyden selvittämiseen ja ajoneuvon pysäyttämiseen. Täytäntöönpanokelpoiset maksumääräykset perustuvat suoraan ja yksinomaan annettuihin maksukehotuksiin. Näillä perusteilla hallinto-oikeus katsoi, että kunnallinen pysäköinninvalvoja ei ole voinut määrätä yksityisen vartiointiyhtiön työntekijää suorittamaan pysäköinnintarkastajan tehtäviä sairaalan alueella, kun asiasta ei ollut lailla tai sen nojalla määrätty. Pysäköintivirhemaksukehotuksen antajalla ei ollut asiassa toimivaltaa. Koska pysäköinninvalvojan päätös hylätä vastalause oli edellä mainituista syistä lainvastainen, päätös kumottiin ja pysäköintivirhemaksukehotus poistettiin ja maksu määrättiin palautettavaksi.

Laki pysäköintivirhemaksusta 1 § 1 mom, 2 §, 3 § 4 mom, 4 § 1 mom, 10 § ja 14 § 2 mom

Ks. Myös Helsingin HAO 30.11.2007 taltionumero 07/1721/2

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.