Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 10.10.2007 07/1161/6

Hoitotakuu, Hallintoriita, Erikoissairaanhoito, Kustannusten korvaaminen, Julkinen terveydenhuolto

Taltio:07/1161/6
Diaarinumero:01303/07/6210
Antopäivä:10.10.2007
Luokitus:--

A oli 30.11.2005 saanut lähetteen X:n sairaalaan yksityislääkäriltä. X:n sairaala oli asettanut 5.12.2005 päivätyllä ilmoituksella A:n poliklinikan tutkimusjonoon. Sairaalan erikoislääkäri oli lähetetietojen perusteella suunnitellut tutkimukset ja hoidon tapahtuvaksi ortopedian poliklinikalla. Ilmoituksessa oli todettu, että arvioitu jonotusaika poliklinikalle oli kuusi ja puoli kuukautta ja että kutsu poliklinikalle tuli myöhemmin kirjeitse sekä, että sairaala pyrki lyhentämään jonojaan, jotta hoitotakuun tavoitteisiin päästäisiin. A:lle oli suoritettu magneettikuvaus 18.1.2006 yksityisellä lääkäriasemalla. A oli kertonut ottaneensa 19.1.2006 yhteyttä sairaalaan ajanvaraukseen, jolloin hän oli ilmoittanut, että hänet voi poistaa magneettikuvausjonosta, mutta hän halusi edelleen päästä ortopedin vastaanotolle. A oli käynyt yksityisen lääkäriaseman ortopedin vastaanotolla 24.1.2006, ja oli ilmoittanut, että siellä katsottiin tähystysleikkauksen olevan tarpeen. Leikkaus tapahtui 13.2.2006 yksityisellä lääkäriasemalla ja jälkitarkastus oli 28.2.2006.

Hallinto-oikeus totesi, että A:lla oli saatujen selvitysten perusteella ollut mahdollisuus päästä tutkimukseen ja hoitoon julkisessa terveydenhuollossa, mikä on hänelle 5.12.2005 ilmoitettu. Epikriiseistä tai muutoinkaan ei ollut ilmennyt, että A olisi ollut erikoissairaanhoitolain 31 §:n 1 momentin mukaisen välittömän kiireellisen leikkaushoidon tarpeessa. A ei ollut myöskään näyttänyt, että hoidon tarpeen arviointia ei olisi aloitettu erikoissairaanhoitolain 31 §:n 3 momentin tarkoittamalla tavalla. A oli itse hakeutunut yksityiselle lääkäriasemalle magneettikuvaukseen 18.1.2006 ja tähystysleikkaukseen 13.2.2006. A oli hakeutunut leikkaukseen yksityiseen sairaalaan ilman, että kaupunki olisi etukäteen maksusitoumuksen myöntämällä sitoutunut korvaamaan leikkauksen kustannukset. Terveydentilan mahdollisen heikentymisen perusteella A:lla olisi ollut mahdollisuus kiirehtiä hoitoa. Kunnalla ei ollut edes mahdollisuutta arvioida palvelun tarvetta uudelleen A:n mahdollisen terveydentilan muuttumisen johdosta, koska hän oli hakeutunut yksityissairaalaan. A ei ollut näin ollen antanut kaupungille mahdollisuutta antaa hoitoa itse A:n sairauteen tai hankkia hoito joltakin muulta palvelun tuottajalta erikoissairaanhoitolain 31 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallinto-oikeus totesi edelleen, että kaupungin ei voitu katsoa laiminlyöneen velvollisuuttaan huolehtia siitä, että A olisi säädetyssä ajassa saanut tarvitsemaansa erikoissairaanhoitoa eikä sillä ollut velvollisuutta korvata A:lle hänelle yksityisellä lääkäriasemalla suoritetuista magneettikuvauksesta ja leikkauksesta aiheutuneita kustannuksia. A:n hakemus hylättiin.

Erikoissairaanhoitolaki 1 § 2 mom, 3 § 1 mom, 30 § 2 mom ja 31 §
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1 §, 3 § ja 4 § 1 mom
Valtioneuvoston asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä 2 § ja 4 §
Hallintolainkäyttölaki 69 §

KHO:n päätös 5.2.2009 taltionumero 280. Päätöstä ei muuteta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.