Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 21.9.2006 06/1150/2

Oikeudenkäyntimaksu, Toimituskirjamaksu, Jäljennösmaksu

Taltio:06/1150/2
Diaarinumero:05573/05/1222
Antopäivä:21.9.2006
Luokitus:--

X:lle oli myönnetty oikeusapu ilman omavastuuosuutta rikosasiassa 23.2.2005 lukien ja hänen avustajakseen oli määrätty asianajaja A. X oli saanut korvauksetta haasteen tiedoksiannon yhteydessä muiden haasteasiakirjojen ohessa haastehakemuksen. Koska X oli ilmoituksensa mukaan kadottanut haastehakemuksen, asianajotoimisto B Oy oli tilannut käräjäoikeudelta 23.2.2005 sen telekopiona, joka on sisältänyt 4 sivua. Tästä A:lle oli lähetetty 8 euron suuruinen lasku ja sitä koskeva maksuhuomautus.

Käräjäoikeuden käräjätuomari oli päätöksellään hylännyt maksua koskevan oikaisuvaatimuksen perustellen päätöstään seuraavasti: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 §:n 6 ja 7 kohtien nojalla käsittely- ja toimituskirjamaksuja ei peritä henkilöiltä, jotka saavat asiassa oikeusapua. Mainittujen lainkohtien nojalla tuomioistuin on lähettänyt X:lle haasteen tiedoksiannon yhteydessä haastehakemuksen maksutta. X:lle erillisestä tilauksesta tämän jälkeen 23.2.2005 lähetettyä uutta 4-sivuista telekopiota haastehakemuksesta ei ole pidettävä edellä mainitun lain mukaisena suoritteena, josta peritään käsittely- ja toimituskirjamaksuja, vaan ylimääräisenä maksullisena palveluna. Näistä muista suoritteista peritään oikeusministeriön 20.12.2002 päivätyn asiakastiedotteen (OM 23/04/2002) ja käräjäoikeuden telekopiona toimitettavia jäljennösmaksuja koskevan ohjeen mukaan 2 euron sivumaksu. Syytä maksun oikaisemiseen ei ollut.

Hallinto-oikeus kumosi käräjäoikeuden käräjätuomarin valituksenalaisen päätöksen ja poisti 8 euron suuruisen toimituskirjamaksun. Mahdollisesti suoritettu maksu määrättiin palautettavaksi maksuvelvolliselle.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 2 §:n 3 momentin mukaan toimituskirjamaksuja ovat otemaksu, jäljennösmaksu ja todistusmaksu. Toimituskirjamaksu peritään eri tilauksesta annettavista toimituskirjoista.

Hallinto-oikeus katsoi, että erillisestä tilauksesta toimitetusta telekopiosta perittyä maksua on pidettävä sen luonteen mukaisesti tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitettuna jäljennösmaksuna.

Oikeusavusta annetun lain 4 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan oikeusavun myöntäminen vapauttaa edun saajan velvollisuudesta suorittaa käsittelymaksua, toimituskirjamaksua ja erillisten kustannusten korvausta pääasiaa käsittelevässä viranomaisessa; vastaavia maksuja ei peritä myöskään muissa viranomaisissa niiden suorittamista toimenpiteistä ja antamista toimituskirjoista, jotka ovat tarpeen asian hoitamiseksi. Hallituksen esityksen (HE 82/2001) mukaan lain tarkoituksena on vapauttaa oikeusavun saaja kaikista asiansa käsittelyyn kuuluvista kustannuksista paitsi omista matkakuluistaan ja henkilökohtaisista kustannuksistaan.

Asianajaja A:n päämiehelle oli myönnetty oikeusapu korvauksetta rikosasiassa. Asianajaja A:n on siten tullut saada rikosasiaa koskevan haastehakemuksen jäljennös maksutta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.