Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 28.3.2006 06/0422/3

Yleishyödyllinen yhteisö, Veronhuojennus, Verohallituksen valitusoikeus

Taltio:06/0422/3
Diaarinumero:00306/06/8199
Antopäivä:28.3.2006
Luokitus:--

Savo-Karjalan verovirasto on myöntänyt säätiö A:lle veronhuojennuksen sen harjoittamasta elinkeinotoiminnan tulosta verovuosille 2006 - 2008. Verohallitus valitti Savo-Karjalan veroviraston päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Myönnettäessä eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetussa laissa tarkoitettua veronhuojennusta, kysymys ei ole verotuksesta siinä merkityksessä kuin verotusmenettelystä annetun lain 1 §:ssä tarkoitetaan. Verohallituksella ei ole valitusoikeutta verohallintolain 5 §:n eikä 6 §:n perusteella.

Hallintolainkäyttölain 6 §:n 2 momentin mukaan viranomaisella on valitusoikeus laissa tarkoitetuista päätöksistä, jos laissa on niin säädetty tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen. Verohallituksella ei ole laissa säädettyä valitusoikeutta Savo-Karjalan veroviraston tekemästä veronhuojennuspäätöksestä. Hallinto-oikeus ei pitänyt tällaisena säännöksenä verohallintolain 8 §:ää, jossa säädetään valtion oikeudesta edustaa eräissä tapauksissa muita veronsaajia.

1.7.2004 voimaan tulleen eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain 4 §:n mukaan veronhuojennuksen myöntää Verohallituksen määräämä verovirasto. Säädettäessä toimivallan siirrosta Verohallitukselta verovirastoon ei samalla ole säädetty veronsaajatahon valitusoikeudesta eikä sen laajentamisesta. Edellä mainitun perusteella hallinto-oikeus katsoi, ettei toimivallan siirto ole luonut Verohallitukselle valitusoikeutta. Verohallituksella ei ole oikeutta valittaa Savo-Karjalan veroviraston tekemästä veronhuojennuspäätöksestä hallinto-oikeuteen.

Verohallintolaki 5 §, 6 § ja 8 §
Hallintolainkäyttölaki 6 §
Verohallituksen päätös eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennusasioissa toimivaltaisesta verovirastosta (873/2004) 1 § ja 2 §

KHO:n päätös 28.11.2006 taltionumero 3191: Asia palautetaan.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.