Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 21.9.2005 05/1386/1

Ratkaisupyyntö oikeusapupäätökseen, Oikeusapu, Ratkaisupyyntö, Lainvoimaisuus

Taltio:05/1386/1
Diaarinumero:04069/05/1220
Antopäivä:21.9.2005
Luokitus:--

A ja B olivat hakeneet oikeusapua taannehtavasti 25.10.2004 lähtien hallinto-oikeudessa käsiteltävää turvapaikka-asiaa varten. Oikeusaputoimisto hylkäsi A:n ja B:n hakemukset. Oikeusaputoimisto totesi perusteluissaan, että hallinto-oikeus on ratkaissut valitukset 29.4.2005 antamillaan palautuspäätöksillä ilmoituksin, ettei päätöksiin hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan saa hakea muutosta valittamalla. Koska asia hallinto-oikeuskäsittelyn osalta on jo ennen oikeusavun hakemista saanut lainvoiman, oikeusapua ei myönnetä (Oikeusapulaki 10 §).

Koska hallinto-oikeus oli kumonnut Ulkomaalaisviraston päätökset ja palauttanut asiat uudelleen käsiteltäväksi asioissa esitetyn uuden selvityksen vuoksi, hallinto-oikeus katsoi, ettei A:n ja B:n turvapaikka-asia ollut saanut lainvoimaa eikä sen käsittely Ulkomaalaisvirastossa ollut päättynyt oikeus- apulain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Hallinto-oikeus myönsi A:lle ja B:lle oikeusavun 25.10.2004 lähtien.

Oikeusapulaki 10 § 1 momentti

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.