Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 28.10.2003 03/0767/2

Lastensuojelu, Huostaanotto, Alistus, Huostaanottopäätöksen vahvistaminen, Toimivalta

Taltio:03/0767/2
Diaarinumero:04909/03/4310
Antopäivä:28.10.2003
Luokitus:1.07.03.03.01.02.01

Viranhaltija oli 14.10.2002 päättänyt, että X otetaan sosiaalilautakunnan huostaan 14.10.2002 alkaen ja samalla päättänyt, että X:n kiireellisenä huostaanottona 9.8.2002 alkanutta sijaishuoltoa jatketaan. Päätös oli pantu heti täytäntöön. Jaosto oli päätöksellään 18.12.2002 päättänyt, että viranhaltijan päätöstä ei muuteta.

Hallinto-oikeus oli X:n äidin Y:n valituksesta 30.4.2003 tekemällään päätöksellä kumonnut sekä jaoston että viranhaltijan päätökset asian käsittelyssä tapahtuneen menettelyvirheen vuoksi ja palauttanut asian jaostolle asianmukaisessa järjestyksessä uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus oli samalla määrännyt hallintolainkäyttölain 32 §:n 3 momentin nojalla, että kumottua viranhaltijan päätöstä oli edelleen noudatettava, kunnes asia ratkaistaan tai jaosto toisin määrää.

Jaosto on käsitellyt asian uudelleen ja päätöksellään 18.6.2003 ottanut X:n huostaan 14.10.2002 alkaen ja päättänyt X:n sijoittamisesta kyseisestä ajankohdasta lukien. Jaoston alistettua päätöksensä hallinto-oikeus on vahvistanut X:n huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan päätöksen 18.6.2003 alkaen, mutta jättänyt päätöksen vahvistamatta siltä osin kuin se koski aikaa ennen nyt alistetun päätöksen tekemistä. Hallinto-oikeus katsoi, ettei jaostolla ollut sille palautetun asian käsittelyn ja ratkaisemisen yhteydessä toimivaltaa määrätä huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta 18.6.2003 edeltäneeltä ajalta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.