Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 13.6.2002 02/0652/7

Tulli, Hyväksytty lähettäjä, Sinetöintirikkomus, Virhemaksu

Taltio:02/0652/7
Diaarinumero:06995/01/6300
Antopäivä:13.6.2002
Luokitus:2.22.07.01.04

Tullipiiri oli määrännyt kahdella veloituspäätöksellään yhtiölle tullilain 32 §:n nojalla virhemaksut sinetöintimääräysten rikkomisen vuoksi. Yhtiö oli rikkonut tulliviranomaisten määräyksiä, jotka koskevat kuljetusvälineiden varustamista tulliviranomaisten hyväksymillä erikoismallisilla sineteillä. Yhtiön oli tullut kiinnittää sanotut sinetit toimiessaan tullikoodeksin soveltamisasetuksen (ETY) N:o 2454/93 398 artiklassa tarkoitettuna hyväksyttynä lähettäjänä. Tullin tekemissä tarkastuksissa oli toistuvasti havaittu kuljettajien hallusta yhtiön lupaan perustuvia sinettejä.

Hallinto-oikeus totesi, ettei mainitun hallituksen esityksen perusteella eikä myöskään tullilakia koskevien hallituksen esitysten (HE 257/94 vp 1994 ja HE 2/01 vp 2001) perusteella voida päätellä, että tullilain 32 §:ää voitaisiin säännöksen sanamuodosta huolimatta soveltaa muihinkin tullimenettelyssä tapahtuneisiin kuin ilmoitusvelvollisuuksien täyttämistä koskeviin virheellisyyksiin. Tullikoodeksin 199 artiklan mukainen vastuu niiden velvoitteiden täyttämisestä, jotka aiheutuvat tavaroiden asettamisesta aiottuun menettelyyn, ei anna tulliviranomaisille yleistä toimivaltaa määrätä hallinnollisia maksuseuraamuksia menettelyä koskevien määräysten rikkomisesta. Toimivallan tällaisten seuraamusten määräämiseen tulee Suomen perustuslain 2 §:n 3 momentin säännös huomioon otettuna perustua lakiin. Tähän nähden hallinto-oikeus katsoi, ettei yhtiön hyväksytyn lähettäjän lupaan liittyvien toimintaohjeiden sinetöintiä koskevien määräysten rikkomisessa ole kysymys tullimenettelyä koskevasta sellaisesta tullilain 31 §:n 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitetusta viivästyksestä tai muusta virheellisyydestä, jonka johdosta voidaan määrätä hallinnollisena seuraamuksena virhemaksu. Näin ollen tullipiirin päätökset olivat lainvastaisia.

Tullilaki 32 § 1 mom (1466/94)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.