Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Hämeenlinnan HAO 08.10.2021 H893/2021

Toimeentulotuki - Perustoimeentulotuki - Käytettävissä olevat tulot - Tulojen jaksottaminen - Työttömyysturva - Pitkäaikainen työttömyysturvan saaja - Kohtuullisuus

Taltio:H893/2021
Diaarinumero:20677/03.04.04.04.27/2021
Antopäivä:08.10.2021

Diaarinumero: 20677/03.04.04.04.27/2021
Taltionumero: H893/2021
Antopäivä: 8.10.2021

Kela oli myöntänyt A:lle perustoimeentulotukea kesä - marraskuulle 2020 yhdellä päätöksellä. A oli heinäkuussa 2020 saanut kaksi työmarkkinatuen 20 päivän maksuerää. A:n työmarkkinatuki oli päätöksen kuukausittaisilla laskelmilla otettu huomioon tulona 20 maksupäivän mukaisena. Seuraavan kerran Kela oli myöntänyt A:lle perustoimeentulotukea joulukuulle 2020 ja otti työmarkkinatuen huomioon A:n tulona käyttäen kerrointa 21,5 päivää. Kun Kela valituksenalaisella päätöksellään myönsi A:lle perustoimeentulotukea tammi - kesäkuulle 2021, A:n saama työmarkkinatuki oli otettu edelleen laskelmilla huomioon tulona käyttäen kerrointa 21,5 päivää.

A vaati valituksessaan, että työmarkkinatuki on toimeentulotukea myönnettäessä tammi-kesäkuussa 2021 otettava kuukausittain huomioon maksetun 20 päivän maksuerän määräisenä. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n 1 momentin mukaan tuloina otetaan huomioon henkilön käytettävissä olevat tulot. Kun pitkäaikaisesti työttömyysturvaa saanut toimeentulotuen hakija on saanut saman kuukauden aikana kaksi työttömyysturvan maksuerää, voidaan toinen maksueristä jakaa toimeentulotuesta annetun lain 15 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla eriin otettavaksi kuukausittain huomioon tulona käyttämällä kertoimena 21,5 päivää. Ainakin vuoden 2020 alusta työttömänä olleen A:n osalta kertoimen käyttöä ei ollut aloitettu heinäkuussa 2020. Työttömyysturvan maksutapa huomioon ottaen ja kun A:lle on aikaisempina kuukausina annetuissa toimeentulotukipäätöksissä kerrottu kertoimen käyttöönotosta, ei ollut kohtuutonta, että A:n saama työmarkkinatuki on tammi - kesäkuun 2021 perustoimeentulotukea myönnettäessä otettu huomioon tulona käyttäen kerrointa 21,5 päivää.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Juhana Niemi, Vesa Sirkesalo (eri mieltä) ja Johanna Virmavirta. Asian esittelijä Pihla Pelkiö-Ruohela.

Sovelletut oikeusohjeet

Laki toimeentulotuesta 11 § 1 mom
Laki toimeentulotuesta 15 § 1 mom
Laki toimeentulotuesta 15 § 2 mom

Erimieltä

Asiaa ratkaistaessa on toimitettu äänestys.

Eri mieltä olleen hallinto-oikeustuomari Vesa Sirkesalon äänestyslausunto:

Hyväksyn valituksen.

Kelan päätös tarkoittaa tosiasiassa sitä, että A:n heinäkuussa 2020 saama toinen päiväraha on otettu huomioon tammi - kesäkuussa 2021 käytettävissä olevana tulona. Kela ei ole heinäkuussa 2020 eikä pian sen jälkeenkään tosiasiassa tehnyt päätöstä tulon jaksottamiseen ryhtymisestä. A:n ei näissä olosuhteissa voida edellyttää säästäneen vuoden 2020 heinäkuussa saamastaan päivärahasta tammi - kesäkuun 2021 menoihin. Kun otetaan huomioon tulon saamisen kertaluontoisuus ja sen saamisen peruste, ei ole kohtuullista, että sanottu tulo osaksikaan otetaan huomioon A:n alkuvuodesta 2021 käytettävissä olevana tulona.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.