Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Hämeenlinnan HAO 21.12.2018 18/0628/1

Elinkeinotulon verotus - Menetyksen vähennyskelpoisuus - Lainasaaminen emoyhtiöltä - Konserniyhtiö - Kommandiittiyhtiö - Määräysvalta -

Taltio:18/0628/1
Diaarinumero:01462/17/8103
Antopäivä:21.12.2018

Diaarinumero: 01462/17/8103
Taltionumero: 18/0628/1
Antopäivä: 21.12.2018

Päätöslyhennelmä

Teollista toimintaa harjoittanut tytäryhtiö A Oy oli antanut korollisen lainan sen koko osakekannan omistaneelle emoyhtiö B Oyj:lle. B Oyj:n osakekannasta 96,3 prosenttia oli omistanut pääomasijoitusrahasto C Ky, jonka vastuunalaisia yhtiömiehiä olivat olleet norjalaisen pääomasijoitustoimintaa harjoittavan AS:n konserniin kuuluvat norjalainen ja suomalainen osakeyhtiö.

Emoyhtiö B Oyj oli myynyt heinäkuussa 2013 A Oy:n koko osakekannan tanskalaiselle A/S:lle. Osakekannan myynnin yhteydessä A Oy oli antanut emoyhtiölle puheena olevan velan anteeksi. Emoyhtiö oli päätetty ylimääräisessä yhtiökokouksessa elokuussa 2013 asettaa selvitystilaan ja emoyhtiön toiminta oli lakannut helmikuussa 2016. Asiassa oli hallinto-oikeudessa muun muassa ratkaistavana, onko A Oy:n lainasaamisen menetys vähennyskelvoton elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n 7 kohdan nojalla.

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n 7 kohdan vähennysrajoituksen soveltamisedellytyksenä on, että verovelvollinen tai konserniyhtiö käyttää lainansaajayhtiössä osakeyhtiölain 8 luvun 12 §:ssä tarkoitettua määräysvaltaa vastaavaa määräysvaltaa. Kommandiittiyhtiö kuuluu elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b §:n 7 momentissa säädetyn konserniyhtiön käsitteen soveltamisalaan. Kun C Ky käytti osakeyhtiölain 8 luvun 12 §:ssä tarkoitettua määräysvaltaa vastaavaa määräysvaltaa sekä välittömästi B Oyj:ssä että välillisesti A Oy:ssä, C Ky oli elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n 7 kohdassa tarkoitettu konserniyhtiö, joka oli omistanut vähintään kymmenen prosenttia lainansaajayhtiö B Oyj:n osakekannasta. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n 7 kohdan soveltamisedellytykset täyttyivät asiassa, eikä saamisen menetys ollut A Oy:n verotuksessa vähennyskelpoinen meno.

Verovuosi 2013

Laki elinkeinotulon verottamisesta 16 § 7 kohta

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Johanna Virmavirta, Jaakko Sivonen ja Juhana Niemi. Asian esittelijä Andreas Byggmästar.

KHO:n päätös 11.6.2020 taltio 20/2533. Päätöstä ei muuteta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.