Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Hämeenlinnan HAO 23.10.2015 15/0595/1

Henkilökohtaisen tulon verotus - Luovutusvoitto - Sukupolvenvaihdosluovutus - Lohkomattomat rantatontit

Taltio:15/0595/1
Diaarinumero:01017/14/8101
Antopäivä:23.10.2015

Diaarinumero: 01017/14/8101
Taltionumero: 15/0595/1
Antopäivä: 23.10.2015

Päätöslyhennelmä

Verovelvollinen oli vuonna 2013 myynyt pojalleen 13 tilaa maa- ja metsätalousirtaimistoineen ja osuuksineen yhteisistä alueista sekä muista erityisistä oikeuksista ja etuuksista. Tilojen pinta-ala oli yhteensä noin 92 hehtaaria. Verotusta toimitettaessa luovutusta oli pidetty lähtökohtaisesti tuloverolain 48 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuna verovapaana sukupolvenvaihdosluovutuksena. Verovapauden ei kuitenkaan ole katsottu koskevan kahta lohkomatonta rantatonttia. Tontteja on pidetty maa- ja metsätalouteen kuulumattomana maa-alueena, koska ne sijaitsevat ranta-asemakaava-alueella ja niillä on rakennusoikeutta. Lisäksi verovelvollinen oli vuosina 1999 - 2007 myynyt samalta tilalta viisi rantatonttia. Rantatonttien hintaa ei ollut määritelty kauppakirjassa ja Verohallinto oli arvioinut sen.

Hallinto-oikeus katsoi luovutuksen verovapaaksi myös rantatonttien osalta. Tuloverolain sukupolvenvaihdosluovutuksen verovapaus on rajoitettu koskemaan vain varsinaisia tulonhankkimistoimintaan liittyviä luovutuksia. Tässä yhteydessä maa-alueiden kuuluminen tulonhankkimistoimintaan on ratkaistava lähtökohtaisesti niiden tosiasiallisen käytön perusteella. Omaisuuden arvostusratkaisu taikka omaisuuden kuuluminen kiinteistöverotuksen piiriin ei sinällään osoita omaisuuden käyttötarkoitusta tai sen kuulumista tiettyyn tulolähteeseen. Rantatontit eivät olleet tosiasiallisesti verovelvollisen yksityiskäytössä tai muun elinkeinotoiminnan käytössä, vaan metsätalousmaana. Vaikka rakennusoikeutta omaavat ranta-asemakaavaan merkityt rantatontit oli arvioitu muuta maa- ja metsätalousmaata arvokkaammaksi omaisuudeksi, niiden ei silti voitu todeta muuttuneen metsätalouden harjoittamiseen kuulumattomaksi omaisuudeksi. Kyse on siten maa- ja metsätalouden tulonhankkimistoimintaan kuuluvasta kiinteästä omaisuudesta, jonka luovutuksesta saatu voitto on tuloverolain 48 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla verovapaata tuloa.

Tuloverolaki 48 § 1 mom 3 kohta

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Aarne Reiman, Eija Mäkelä (eri mieltä) ja Johanna Virmavirta, joka on myös esitellyt asian.

Erimieltä

Eri mieltä ollut hallinto-oikeuden jäsen hylkäsi valituksen todeten, että sukupolvenvaihdosluovutuksen verovapaus on rajoitettu koskemaan vain varsinaisia tulonhankkimistoimintaan liittyviä luovutuksia. Tuloverolain 48 § on poikkeussäännös luovutusvoiton muutoin laajasta veronalaisuudesta ja sitä on sen vuoksi tulkittava suppeasti. Kun tilalla sijaitsevia rakennusoikeutta omaavia ranta-asemakaavaan merkittyjä tontteja on aikaisemmin myyty, myös kahden tonttivarastossa myymättä olevan rantarakennuspaikan on katsottava olevan muussa kuin maa- ja metsätalouden käytössä. Sille seikalle, että niillä on puustoa, ei voida antaa ratkaisevaa merkitystä. Omaisuus ei tältä osin enää liity varsinaiseen maa- ja metsätalouden tulonhankkimistoimintaan eikä sitä voida pitää tuloverolain 48 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuna maa- ja metsätalouteen kuuluvana kiinteänä omaisuutena. Omaisuuden luovutukseen ei voida soveltaa mainittua verovapaussäännöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.