Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Hämeenlinnan HAO 26.08.2010 10/0522/2

Terveysvalvonta - Tupakansavu - Suhteellisuusperiaate - Asian selvittäminen

Taltio:10/0522/2
Diaarinumero:02306/09/5151
Antopäivä:26.08.2010
Luokitus:--

Diaarinumero: 02306/09/5151
Taltionumero: 10/0522/2
Antopäivä: 26.8.2010

PÄÄTÖSLYHENNELMÄ

Terveystarkastaja oli kieltänyt tupakoinnin luhtitalohuoneiston terassipihalla, koska tupakansavun kulkeutuminen terassipihalta naapurihuoneistoon voi aiheuttaa terveyshaittaa naapurihuoneiston asukkaalle.

Hallinto-oikeus piti terveystarkastajan suorittamia savukokeita sinänsä asianmukaisesti suoritettuina ja totesi, että joissakin sääolosuhteissa tupakansavua kulkeutuu naapurihuoneistoon, kun savukkeita poltetaan terassipihalla talon seinän vieressä. Selkeä tupakansavun haju asunnossa on sellainen terveydensuojelulain 27 §:n 1 momentissa tarkoitettu terveyshaitta, jonka poistamiseksi terveydensuojeluviranomainen voi ryhtyä toimenpiteisiin.

Kysymyksessä olevan tupakointikiellon laillisuutta arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon, että tupakointi on nykyisin pääsääntöisesti sallittua lukuun ottamatta tupakkalaissa erikseen lueteltuja julkisia tiloja. Siten esimerkiksi omassa asunnossa, parvekkeella ja piha-alueella saa lähtökohtaisesti tupakoida. Tämän yksityiselämän suojaa nauttivan oikeuden rajoittamisen tulee perustua riittäviin selvityksiin ja noudattaa muun ohella hallintolain 6 §:stä ilmenevää suhteellisuusperiaatetta.

Hallinto-oikeus otti huomioon, että tupakointikielto koski koko yli 200 neliömetrin suuruista terassipihaa, myös noin 20 metrin etäisyydellä naapurihuoneiston lähimmästä korvausilmaventtiilistä. Tupakointiselvitykset oli tehty aiheuttamalla savua seinän juuressa eikä tupakansavun kulkeutumista muualta terassipihalta ollut selvitetty. Tupakanpoltto oli myös ollut lähinnä satunnaista, koska tupakoitsija ei vakituisesti asunut huoneistossa.

Hallinto-oikeuden käsityksen mukaan asiassa ei ollut selvitetty, että muualla pihalla kuin talon ulkoseinän vierellä tapahtuvasta tupakoinnista voi aiheutua terveyshaittaa. Tämän vuoksi huoneiston koko piha-aluetta koskeva tupakointikielto oli suhteettoman ankara rajoitus. Ympäristölautakunnan ja terveystarkastajan päätökset kumottiin ja asia palautettiin viranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi.

OIKEUSOHJEET

Terveydensuojelulaki 2 §
Terveydensuojelulaki 26 §
Terveydensuojelulaki 27 §
Terveydensuojelulaki 51 §
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 11a §
Suomen perustuslaki 6 §
Suomen perustuslaki 7 §
Suomen perustuslaki 10 §
Hallintolaki 6 §
Hallintolaki 31 §

KHO:n päätös 29.02.2012 taltio 12/0441. Päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.