Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Hämeenlinnan HAO 15.09.2010 10/0502/1

Peitelty osinko - Arvonlisävero

Taltio:10/0502/1
Diaarinumero:00262/09/8101
Antopäivä:15.09.2010
Luokitus:--

Diaarinumero: 00262/09/8101
Taltionumero: 10/0502/1
Antopäivä: 15.09.2010

PÄÄTÖSLYHENNELMÄ

Osakeyhtiön osakas oli ostanut yhtiön nimissä tavaroita henkilökohtaiseen käyttöönsä Euroopan yhteisöön kuuluvasta maasta. Tavarat oli toimitettu suoraan osakkaalle ja hän oli ne myös maksanut. Osakas oli näin välttynyt arvonlisäveron maksamisesta. Ostot tai niiden arvonlisävero eivät olleet vaikuttaneet yhtiön tulokseen.

Jälkiverotuksessa arvonlisäveron osuus luettiin osakkaan tuloksi yhtiön jakamana peiteltynä osinkona. Hallinto-oikeus katsoi, ettei kysymyksessä ole osakeyhtiön osakkaalleen peiteltynä osinkona antama etu ja poisti jälkiverotuksen.

ÄÄNESTYSTIEDOT

Äänestys 2-1

Eri mieltä ollut jäsen totesi, että osakeyhtiön osakas on itse henkilökohtaisesti hakenut eräitä verotarkastuskertomuksesta lähemmin ilmeneviä tavaroita yksityiseen käyttöönsä Suomeen Euroopan yhteisöjen alueelta ulkomailta. Hän on maksanut ulkomailla tavaroista kauppahinnan, johon ei ole sisältynyt arvonlisäveron osuutta lainkaan. Tavaroiden Suomeen tuomisen osakas on toteuttanut siten, että tavarat on tuotu Suomeen yhteisöhankintana osakeyhtiön nimissä ja sen arvonlisäverotunnistetta hyväksi käyttäen ilman, että tavaroista Suomeen tuotaessakaan olisi suoritettu arvonlisäveroa.

Koska osakas on tuonut tavarat Suomeen käyttäen hyväkseen osakeyhtiön arvonlisätunnistetta, kysymys ei oikeastaan ole osakkaan itsensä henkilökohtaisesti Suomeen tuomista tavaroista vaan tavaroiden Suomeen tuojana oikeastaan on pidettävä osakeyhtiötä, jonka on täällä katsottava myyneen tavarat edelleen osakkaalleen. Tällöin osakeyhtiön arvonlisäverolain säännösten perusteella olisi tullut sisällyttää osakkaalta perittävään myyntihintaan myös arvonlisäveron osuus.

Verotusmenettelystä annetun lain 29 §:n mukaisena peiteltynä osinkona pidetään muun muassa sellaista etuutta, jonka osakeyhtiö antaa osakkaansa hyväksi osakkuusaseman perusteella tavallisesta olennaisesti poikkeavan hinnoittelun johdosta.

Kuten edellä on lausuttu, osakeyhtiö ei ole perinyt osakkaalleen myymistään edellä tarkoitetuista tavaroista lainkaan arvonlisäveron osuutta. Tämän vuoksi osakeyhtiön on katsottava jakaneen osakkaalleen osakkuusaseman perusteella tavallisesta olennaisesti poikkeavan hinnoittelun muodossa peitellyn osingon, joka määrältään vastaa perimättä jätetyn arvonlisäveron arvoa.

Sillä seikalla, että poikkeava hinnoittelu ei ehkä ole vaikuttanut peitellyn osingon jakaneen osakeyhtiön verotukseen, ei asiassa ole olennaista merkitystä.

OIKEUSOHJEET

Laki verotusmenettelystä 28 § 1 mom

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.