Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 1.4.2020. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Hämeenlinnan HAO 14.9.2001 01/0457/2

Maankäyttö- ja rakennuslaki - Poikkeamispäätös - Toimivalta

Taltio:01/0457/2
Diaarinumero:01643/00/3060
Antopäivä:14.9.2001
Luokitus:S:1.04.04.06.01.03

Oikeuskysymyksenä oli, kuuluiko poikkeamispäätöksen tekeminen ympäristökeskuksen toimivaltaan, kun hakemus koski loma-asunnon rakentamista M-alueelle ranta-alueella, jolla on voimassa sellainen oikeusvaikutteinen ennen vuotta 1997 voimaan tullut rantayleiskaava, jossa on maanomistajakohtaisesti selvitetty ja osoitettu ranta-alueelle rakentaminen ja varmistettu rakentamattomiksi tarkoitettujen alueiden säilyminen sellaisina.

Alueellinen ympäristökeskus hylkäsi rakentamisen poikkeamispäätöstä koskevan hakemuksen.

Hakijan valitettua ympäristökeskuksen päätöksestä hallinto-oikeus kumosi ympäristökeskuksen päätöksen ja siirsi hakemuksen kunnan asianomaisen viranomaisen käsiteltäväksi.

Hakemus koski lomarakennuksen rakentamista tilalle, joka sijaitsee ympäristökeskuksen 28.2.1994 vahvistaman rantayleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaisella alueella, jota koskevan kaavamääräyksen mukaan alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen ja haja-asutus. Määräyksen mukaan asutusta ei kuitenkaan saa sijoittaa 200 metriä lähemmäksi rantaviivaa lukuunottamatta maatilan talouskeskuksen yhteyteen sijoittuvaa maanviljelystilaan kuuluvaa toista asuinrakennusta. Rantayleiskaavan laatimisvaiheessa tehdyt maanomistajakohtaiset selvitykset ja kaavan sisältö huomioon ottaen kysymyksessä on maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentissa tarkoitettu oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Hakemuksen mukaan loma-asunto on tarkoitus rakentaa rantaan rajoittuvalle ja noin 240 metrin päähän rannasta ulottuvalle rakennuspaikalle niin, että rakennus sijoittuu vähän yli 200 metrin päähän rannasta. Maaston korkeussuhteet huomioon ottaen suunniteltu loma-asuminen tukeutuu rantaan. Kun hankkeessa on näin ollen kysymys rakentamisesta ranta-alueelle eikä paikkaa ole yleiskaavassa erityisesti osoitettu käytettäväksi lomarakennuksen rakennuspaikkana, tarvitaan rakentamiseen poikkeamispäätös. Poikkeuksen myöntäminen kysymyksessä olevalla oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan alueella kuuluu kunnan eikä ympäristökeskuksen toimivaltaan.

Maankäyttö ja rakennuslaki 171 §
Maankäyttö ja rakennuslaki 211 §
Rakennuslaki 123b § 1 mom

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.