Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Hämeenlinnan HAO 21.3.2001 01/0109/2

Rakennusasia - Poikkeamislupa - Toimivalta

Taltio:01/0109/2
Diaarinumero:02542/00/3060
Antopäivä:21.3.2001
Luokitus:S:1.04.04.06.02.01

Oikeuskysymyksenä oli, kuuluuko poikkeamisluvan myöntäminen ympäristökeskuksen toimivaltaan, kun hakemus koski rakentamista M-alueelle ranta-alueella, jolla on voimassa sellainen oikeusvaikutteinen rantayleiskaava, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Ympäristökeskus hylkäsi hakijan rakentamisen poikkeamispäätöstä koskevan hakemuksen. Hakemus koski lomarakennuksen ja saunan rakentamista määräalalle, joka sijaitsee vuonna 1999 vahvistetun rantayleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M).

Hallinto-oikeus kumosi ympäristökeskuksen päätöksen ja siirsi asian kunnan käsiteltäväksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan poikkeamisvalta kaavamääräyksistä kuuluu kunnalle, mutta kunta ei saa myöntää poikkeusta, kun on kysymys uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa.

Pääsäännöstä poikkeavaa säännöstä ei voida tulkita laajentavasti. Tämän vuoksi kysymyksessä olevaa rajoitusta ei voida tulkita laajentavasti siten, että kunnan poikkeamisvalta koskisi ainoastaan oikeusvaikutteisen kaavan rakentamiseen osoitettua osaa, mutta ei lainkaan kaavan muihin tarkoituksiin varattuja osia. Kunnan poikkeamisvalta koskee koko kaavan oikeusvaikutteista aluetta, kun kaavassa on määrätty sen käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Poikkeuksen myöntäminen on kuulunut kunnalle.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 § 1 mom
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § 1 mom

KHO:n päätös 26.9.2001 taltionumero 2285. Päätöksen lopputulosta ei muuteta.

KHO:n vuosikirjaratkaisu 2001:43.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.