Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Hämeenlinnan HAO 10.12.1999 99/1043/2

Henkilökohtaisen tulon verotus - Ansiotulosta tehtävät vähennykset - Vähennyksen määrä - Työmatkakustannukset - Lisääntyneet elantokustannukset

Taltio:99/1043/2
Diaarinumero:00385/99/H/1000
Antopäivä:10.12.1999
Luokitus:S:2.03.04.10.02 S:2.03.04.14

Ennen ennakonpidätyksen toimittamista työnantaja oli vähentänyt verovelvollisen palkasta työstä johtuneina kustannuksina oman auton käytöstä aiheutuneet kulut ja lisääntyneet elantokustannukset verovelvollisen esittämien matkalaskujen perusteella. Vähennys oli laskettu verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä annetun verohallituksen päätöksen mukaisin markkamäärin.

Verovelvollinen on lopullisessa verotuksessaan vaatinut näiden kustannusten vähentämistä saman määräisinä kuin ne oli huomioitu ennen ennakonpidätyksen toimittamista eli edellä mainitun verohallituksen päätöksen mukaisina.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:
Puheena olevat kulut vähennetään lopullisessa verotuksessa kuluista esitetyn selvityksen perusteella. Kun kuluista ei matkalaskuja lukuunottamatta oltu esitetty muuta selvitystä, oman auton käytöstä johtuneiksi vähennyskelpoisiksi kuluiksi katsottiin 1,05 markkaa kilometriltä ja lisääntyneiksi elantomenoiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n 12 kohdan nojalla annetun verohallituksen päätöksen mukaiset määrät.

Tuloverolaki 29 §
Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkoista aiheutuneiden elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1997 toimitettavassa verotuksessa (75/1997)
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 1997 toimitettavassa verotuksessa (986/1997)

KHO:n päätös 28.9.2000 taltionumero 2427. Ei muutoksenhakulupaa.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.