Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Hämeenlinnan HAO 10.11.1999 99/1004/2

Matkakulut - Viikonloppumatkat - Halvin kulkuneuvo - Todistustaakka, selvitysvelvollisuus

Taltio:99/1004/2
Diaarinumero:00262/98/1000
Antopäivä:10.11.1999
Luokitus:S:

Verovelvollinen, joka työskenteli asfalttityömaalla lähinnä Oulun piirin alueella, vaati lääninoikeudelle tekemässään valituksessa asuntonsa ja työkohteidensa välisten viikonloppumatkojen kulut vähennettäväksi oman auton käytön mukaan laskettuina. Perusteluna oman auton käytön mukaiselle vähennykselle hän esitti sen, että työkohteista oli kyllä kulkuyhteys Viitasaarelle asti, mutta Viitasaaren ja hänen asuinpaikkansa Saarijärven välillä ei ollut viikonloppuisin linja-autoliikennettä. Verovelvollinen oli liittänyt valituskirjelmäänsä Keski-Suomen läänin joukkoliikenteen aikataulujäljennökset ajalta 12.8.1996 - 31.5.1997. Aikatauluista ilmeni linja-autojen käyttömahdollisuus välillä Saarijärvi-Viitasaari.

Verotuksessa viikonloppumatkakuluvähennys laskettiin siten, että verovelvollisen esittämien kilometrimäärien mukaisiin linja-autotaksoihin lisättiin työkohteiden syrjäisistä sijainneista johtuneet arvioidut taksikulut.

Veroasiamies totesi vastineessaan, että kyseiset aikataulut eivät osoita julkisten kulkuneuvojen käytön mahdottomuutta välillä Viitasaari-Saarijärvi. Verovelvollinen ennättää viikonlopun aikana käymään asuinpaikkakunnallaan, vaikka aikataulut eivät ilmeisesti mahdollista oleskelua kotona perjantai-illasta sunnuntai- tai maanantaiaamuun.

Lääninoikeus varasi veroasiamiehelle tilaisuuden esittää lisävastineessaan selvityksen siitä, mitä linja-autovuoroja käyttäen verovelvollinen olisi ehtinyt viikonlopun aikana käymään asuinpaikkakunnallaan.

Hallinto-oikeuden ratkaisun perustelujen mukaan verovelvollinen oli esittänyt linja-autoaikatauluin selvitystä, ettei hän olisi voinut käydä viikonloppuisin asunnollaan julkisia kulkuneuvoja käyttäen, koska linja-autoyhteyttä Viitasaaren ja Saarijärven välillä ei ollut. Veroasiamies on kiistänyt verovelvollisen väitteen, mutta ei ole lääninoikeuden sitä erikseen pyytäessäkään esittänyt selvitystä siitä, mitä matkareittiä ja linja-autovuoroja käyttäen verovelvollinen olisi ehtinyt viikonlopun aikana käymään asuinpaikkakunnallaan Saarijärvellä. Kun verovelvollinen on vaatimuksensa tueksi esittänyt asiassa tosiasianäyttöä ja kun veroasiamies veronsaajien edustajana on ainoastaan yleisluontoisesti kiistänyt näytön esittämättä kiistämisensä tueksi tosiasioihin tukeutuvaa vastanäyttöä, asia on ratkaistava verovelvollisen eduksi. Puheena olevien viikonloppumatkojen kulut on vähennettävä tässä tilanteessa verovelvollisen vaatimuksen mukaisesti laskettuina oman auton käytön perusteella.

Verovuosi 1996.

TuloveroL 29 §
TuloveroL 93 §

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.