Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2020

418 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning278/2020Skatteförvaltningens beslut om temporär ändring av Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang (Utgiven: 22.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning277/2020Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om registrering av fordon (Utgiven: 22.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning276/2020Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet (Utgiven: 22.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning275/2020Lag om bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet (Utgiven: 22.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning274/2020Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter (Utgiven: 21.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning273/2020Lag om ändring av 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (Utgiven: 21.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning272/2020Lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (Utgiven: 21.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning271/2020Lag om biavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, som första part, Island, som andra part, och Konungariket Norge, som tredje part, om tillämpningen av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part (Utgiven: 21.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning270/2020Lag om luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part (Utgiven: 21.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning269/2020Lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker (Utgiven: 21.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning268/2020Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 36 § i arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning (Utgiven: 20.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning267/2020Lag om ändring av 101 § i luftfartslagen (Utgiven: 20.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning266/2020Lag om ändring av säkerhetsutredningslagen (Utgiven: 20.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning265/2020Miljöministeriets förordning om ändring av bilaga I och II till miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (Utgiven: 20.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning264/2020Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om viltförvaltningen (Utgiven: 20.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning263/2020Statsrådets förordning om ändring av bilaga 2 till statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt (Utgiven: 20.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning262/2020Lag om ändring av 43 b § i lagen om studiestöd (Utgiven: 20.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning261/2020Lag om ändring av 14 b § i lagen om moderskapsunderstöd (Utgiven: 20.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning260/2020Lag om ändring av lagen om pension för företagare (Utgiven: 20.4.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning259/2020Lag om ändring av 21 § i lagen om alterneringsledighet (Utgiven: 20.4.2020)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.