Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2020

584 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning584/2020Social- och hälsovårdsministeriets förordning om storleken på ersättningen för utbildning som krävs för begränsad förskrivningsrätt år 2020 (Utgiven: 14.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning583/2020Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från får och getter som samlas in för att bevara den genetiska variationen hos lantraser (Utgiven: 14.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning582/2020Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (Utgiven: 14.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning581/2020Lag om ändring av 7 b § i lagen om betalningsinstitut (Utgiven: 14.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning580/2020Lag om ändring av lagen om transportservice (Utgiven: 14.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning579/2020Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (Utgiven: 14.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning578/2020Lag om ändring av 19 § i lagen om tillhandahållande av tjänster (Utgiven: 14.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning577/2020Lag om ändring av 43 § i lagen om kombinerade resetjänster (Utgiven: 14.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning576/2020Lag om ändring av räntelagen (Utgiven: 14.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning575/2020Lag om ändring av betaltjänstlagen (Utgiven: 14.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning574/2020Lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar (Utgiven: 14.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning573/2020Lag om ändring av 7 kap. i lagen om bostadsköp (Utgiven: 14.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning572/2020Lag om ändring av konsumentskyddslagen (Utgiven: 14.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning571/2020Lag om ändring av 8 § i lagen om domstolsavgifter (Utgiven: 14.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning570/2020Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter (Utgiven: 14.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning569/2020Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen (Utgiven: 14.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning568/2020Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen (Utgiven: 14.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning567/2020Lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket (Utgiven: 14.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning566/2020Lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna (Utgiven: 14.7.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning565/2020Lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om  social- och hälsovårdstjänster för äldre (Utgiven: 13.7.2020)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.