Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

1596 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1446/2019Lag om ändring av 17 § i lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1445/2019Lag om ändring av 6 § i lagen om befrielse från användningsbegränsningar som gäller bostäder finansierade med räntestödslån för hyresbostäder (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1444/2019Lag om ändring av 16 § i lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1443/2019Lag om ändring av 16 § i lagen om statsborgen för ägarbostadslån (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1442/2019Lag om ändring av 14 § i lagen om räntestöd för ägarbostadslån (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1441/2019Lag om ändring av 11 a § i lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1440/2019Lag om ändring av 6 § i lagen om anmälningsbaserad ändring av lånevillkoren för vissa hyreshuslån (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1439/2019Lag om ändring av 54 § i lagen om bostadsrättsbostäder (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1438/2019Lag om ändring av 21 § i aravabegränsningslagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1437/2019Lag om ändring av 12 § i lagen om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1436/2019Lag om ändring av 39 § i aravalagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1435/2019Lag om ändring av 21 § i lagen om skyddande av byggnadsarvet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1434/2019Lag om ändring av 26 § i lagen om energicertifikat för byggnader (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1433/2019Lag om ändring av 36 § i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1432/2019Lag om ändring av 18 § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1431/2019Lag om ändring av 22 § i förköpslagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1430/2019Lag om ändring av 30 a § i lagen om friluftsliv (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1429/2019Lag om ändring av terrängtrafiklagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1428/2019Lag om ändring av 37 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1427/2019Lag om ändring av 61 och 62 § i naturvårdslagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1426/2019Lag om ändring av lagen om avskiljning och lagring av koldioxid (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1425/2019Lag om ändring av 13 § i lagen om stödjande av sanering av förorenade områden (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1424/2019Lag om ändring av 13 § i lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1423/2019Lag om ändring av 17 § i lagen om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1422/2019Lag om ändring av 28 § i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1421/2019Lag om ändring av 137 § i avfallslagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1420/2019Lag om ändring av miljöskyddslagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1419/2019Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1418/2019Lag om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1417/2019Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om arbetarskyddsfonden (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1416/2019Lag om ändring av 4 § i lagen om utövning av veterinäryrket (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1415/2019Lag om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1414/2019Lag om avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1413/2019Lag om ändring av 29 § i lagen om friluftsliv (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1412/2019Lag om ändring av 18 § i lagen om skydd för miljön i Antarktis (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1411/2019Lag om ändring av 8 a § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1410/2019Lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1409/2019Lag om ändring av lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1408/2019Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1407/2019Lag om ändring av marktäktslagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1406/2019Lag om ändring av naturvårdslagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1405/2019Lag om ändring av arbetstidslagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1404/2019Lag om ändring av 1 § i lagen om avhjälpande av vissa miljöskador (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1403/2019Lag om ändring av 2 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 1402/2019 Lag om skyldighet att rapportera om mottagande av farliga och skadliga ämnen som transporteras sjövägen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1401/2019Lag om ändring av sjölagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 1400/2019 Lag om 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1399/2019Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1398/2019Lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1397/2019Lag om ändring av livsmedelslagen (Utgiven: 31.12.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.