Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

1596 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1596/2019Skatteförvaltningens beslut om det utsatta datumet för återbetalning av återkrävda inkomster i prestationsbetalarens beskattning (Utgiven: 3.1.2020)
 • Säädökset > Lagstiftning1595/2019Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1594/2019Skatteförvaltningens beslut om förlängning av tidsfristerna för att lämna in uppgifter till Inkomstregisterenheten (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1593/2019Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1592/2019Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga exportgarantier (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1591/2019Lag om ändring av 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1590/2019Lag om ändring av 4 och 8 § i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1589/2019Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1588/2019Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1587/2019Statsrådets förordning om ingående av förbindelser som gäller ersättning för djurens välbefinnande 2020 (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1586/2019Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om småbarnspedagogik (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1585/2019Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om skatteuppbörd (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1584/2019Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1583/2019Lag om ändring av 50 § i lagen om skatteuppbörd (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1582/2019Lag om ändring av 3 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1581/2019Lag om ändring av 5 a och 5 c § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1580/2019Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1579/2019Lag om ändring av inkomstskattelagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1578/2019Lag om ändring av 3 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1577/2019Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1576/2019Lag om ändring av lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1575/2019Lag om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1574/2019Lag om temporär ändring av inkomstskattelagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1573/2019Lag om temporär ändring av lagen om skatteredovisning (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1572/2019Lag om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–2023 (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1571/2019Lag om ändring av 4 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1570/2019Lag om ändring av 29 § i inkomstskattelagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1569/2019Lag om ändring av 4 och 7 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1568/2019Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1567/2019Lag om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1566/2019Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1565/2019Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1564/2019Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 6 § i lagen om inkomstdatasystemet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1563/2019Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 28 a § i lagen om skatt på arv och gåva (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1562/2019Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om inkomstdatasystemet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1561/2019Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1560/2019Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1559/2019Lag om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1558/2019Lag om ändring av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1557/2019Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1556/2019Lag om inkomstskatteskalan för 2020 (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1555/2019Lag om ändring av 5 § i punktskattelagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1554/2019Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1553/2019Lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1552/2019Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1551/2019Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1550/2019Lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1549/2019Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1548/2019Lag om ändring av foderlagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1547/2019Riksdagens beslut om ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning (Utgiven: 31.12.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.