Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

694 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning694/2019Lag om ändring av 168 § i lagen om pension för arbetstagare (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning693/2019Lag om ändring av lagen om statens pensionsfond (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning692/2019Lag om ändring av 10 § i lagen om Keva (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning691/2019Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning690/2019Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning689/2019Lag om ändring av lagen om försäkringskassor (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning688/2019Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning687/2019Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 9 b och 9 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning686/2019Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning685/2019Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ursprungsmärkning av vissa livsmedel (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning684/2019Lag om ändring av 37 § i naturvårdslagen (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning683/2019Lag om ändring av jaktlagen (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning682/2019Lag om ändring av lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning681/2019Lag om ändring av 40 § i lagen om Finansinspektionen (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning680/2019Lag om aktiesparkonton (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning679/2019Lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning678/2019Lag om ändring av 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning677/2019Lag om ändring av lotterilagen (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning676/2019Lag om ändring av 18 § i lagen om lönegaranti för sjömän (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning675/2019Lag om ändring av 20 § i lönegarantilagen (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning674/2019Lag om ändring av 21 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning673/2019Lag om ändring av 3 kap. 44 § i utsökningsbalken (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning672/2019Lag om ändring av 49 § i lagen om hyra av bostadslägenhet (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning671/2019Lag om ändring av 39 § i lagen om hyra av affärslokal (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning670/2019Lag om ändring av 19 § i jordlegolagen (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning669/2019Lag om ändring av 8 § i lagen om skuldsaneringsregistret (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning668/2019Lag om ändring av 9 § i lagen om konkurs- och företagssaneringsregistret (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning667/2019Lag om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning666/2019Lag om ändring av lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning665/2019Lag om ändring av lagen om företagssanering (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning664/2019Lag om ändring av konkurslagen (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning663/2019Statsrådets förordning om luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater (Utgiven: 20.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning662/2019Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (Utgiven: 20.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning661/2019Statsrådets förordning om förfarandet för att lösa internationella skattetvister (Utgiven: 20.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning660/2019Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 och 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (Utgiven: 17.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning659/2019Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning658/2019Lag om ändring av 5 § i lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning657/2019Lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning656/2019Lag om ändring av 25 § i säkerhetsutredningslagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning655/2019Lag om ändring av 322 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning654/2019Lag om ändring av 4 a § i punktskattelagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning653/2019Lag om ändring av 87 a § i bilskattelagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning652/2019Lag om ändring av 12 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning651/2019Lag om ändring av lagen om brottsbekämpning inom Tullen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning650/2019Lag om behandling av personuppgifter inom Tullen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning649/2019Lag om ändring av 25 § i säkerhetsutredningslagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning648/2019Lag om ändring av 31 § i tullagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning647/2019Lag om ändring av 2 kap. 21 § i polislagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning646/2019Lag om ändring av 19 och 20 § i lagen om nödcentralsverksamhet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning645/2019Lag om ändring av 11 kap. 8 § i förundersökningslagen (Utgiven: 16.5.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.