Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

901 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning901/2019Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2019–2020 (Utgiven: 18.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning900/2019Justitieministeriets förordning om ändring av 4 och 6 § i justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten (Utgiven: 17.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning899/2019Livsmedelsverkets beslut om avvecklande av en restriktionszon som inrättats på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN) (Utgiven: 17.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning898/2019Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2019–2020 (Utgiven: 15.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning897/2019Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2019–2022 (Utgiven: 15.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning896/2019Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar (Utgiven: 15.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning895/2019Statsrådets förordning om slutprotokollet till Världspostkonventionen, det nionde tilläggsprotokollet till Världs-postföreningens konstitution och det första tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente (Utgiven: 15.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning894/2019Statsrådets förordning om Världspostkonventionen (Utgiven: 15.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning893/2019Statsrådets förordning om incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna (Utgiven: 15.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning892/2019Statsrådets förordning om ändring av skjutvapenförordningen (Utgiven: 12.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning891/2019Statsrådets beslut om att ta asylsökande till Finland från Italien (Utgiven: 12.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning890/2019Inrikesministeriets förordning om tekniska krav för att förhindra ändring av ett föremål till ett skjutvapen samt om permanent begränsning av laddningsanordningars kapacitet och permanent förhindrande av deras funktion (Utgiven: 12.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning889/2019Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (Utgiven: 12.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning888/2019Social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (Utgiven: 12.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning887/2019Lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (Utgiven: 12.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning886/2019Lag om ändring av 88 § i lagen om djursjukdomar (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning885/2019Lag om ändring av 77 § i lagen om yrkesutbildning (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning884/2019Lag om ändring av 93 § i beredskapslagen (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning883/2019Lag om ändring av 44 § i lagen om försvarsmakten (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning882/2019Lag om ändring av 8 kap. 11 § och 14 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning881/2019Lag om ändring av 14 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning880/2019Lag om ändring av 4 kap. 8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning879/2019Lag om ändring av 4 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning878/2019Lag om ändring av lagen om unga arbetstagare (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning877/2019Lag om ändring av 7 och 9 § i lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning876/2019Lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning875/2019Lag om ändring av 2 § i semesterlagen (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning874/2019Lag om ändring av 11 a kap. 9 § i arbetsavtalslagen (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning873/2019Lag om ändring av lagen om arbetstiden för tjänstemän inom försvarsväsendet (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning872/2019Arbetstidslag (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning871/2019Lag om ändring av 45 kap. 27 § i strafflagen (Utgiven: 10.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning870/2019Lag om ändring av 6 § i arbetarskyddslagen (Utgiven: 10.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning869/2019Lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen (Utgiven: 10.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning868/2019Lag om ändring av lagen om frivilligt försvar (Utgiven: 10.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning867/2019Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen (Utgiven: 10.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning866/2019Lag om ändring av 1 § i lagen om gräsrotsfinansiering (Utgiven: 10.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning865/2019Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (Utgiven: 10.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning864/2019Lag om ändring av 17 kap. 16 c § i strafflagen (Utgiven: 10.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 863/2019 Lag om penninginsamlingar (Utgiven: 10.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 862/2019 Statsrådets förordning om avtalet med Vietnam om luftfart (Utgiven: 9.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning861/2019Lag om ändring av lagen om studiestöd (Utgiven: 9.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 860/2019 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2019–2020 (Utgiven: 9.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning859/2019Lag om ändring av 35 § i lagen om skatteuppbörd (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning858/2019Lag om ändring av 12 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning857/2019Lag om ändring av 48 och 50 a § i fordonsskattelagen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning856/2019Lag om ändring av 19 och 23 a § i bränsleavgiftslagen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning855/2019Lag om ändring av 70 a och 72 § i bilskattelagen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning854/2019Lag om ändring av 92 och 94 § i tullagen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning853/2019Lag om ändring av 66 och 72 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning852/2019Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande (Utgiven: 8.7.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.