Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

1596 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1556/2019Lag om inkomstskatteskalan för 2020 (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1555/2019Lag om ändring av 5 § i punktskattelagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1554/2019Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1553/2019Lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1552/2019Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1551/2019Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1550/2019Lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1549/2019Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1548/2019Lag om ändring av foderlagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1547/2019Riksdagens beslut om ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1546/2019Statsbudgeten för 2020 (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1545/2019Lag om ändring av 25 § i lagen om farledsavgift (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1544/2019Lag om ändring av 42 § i lagen om registrering av farkoster (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1543/2019Lag om ändring av 14 § i lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1542/2019Lag om ändring av 49 och 49 a § i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1541/2019Lag om ändring av 21 § i lagen om transport av farliga ämnen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1540/2019Lag om ändring av 24 § i lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1539/2019Lag om ändring av 106 a § i vägtrafiklagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1538/2019Lag om ändring av 80 § i postlagen (Utgiven: 31.12.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning1537/2019Lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten (Utgiven: 31.12.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.