Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

791 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning791/2019Lag om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (Utgiven: 26.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning790/2019Lag om ändring av 4 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (Utgiven: 26.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning789/2019Lag om ändring av 23 och 48 kap. i strafflagen (Utgiven: 26.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning788/2019Lag om upphävande av 12 § i lagen om ordningsbotsförseelser (Utgiven: 26.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning787/2019Lag om ändring av 6 § i lagen om trafiksystem och landsvägar (Utgiven: 26.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning786/2019Lag om ändring av lagen om transportservice (Utgiven: 26.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning785/2019Lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (Utgiven: 26.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning784/2019Lag om ändring av 3 § i lagen om marin utrustning (Utgiven: 26.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning783/2019Lag om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (Utgiven: 26.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning782/2019Sjötrafiklag (Utgiven: 26.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning781/2019Lag om ändring av lagen om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel (Utgiven: 25.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning780/2019Lag om ändring av 2 § i samiska språklagen (Utgiven: 25.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning779/2019Lag om ändring av lagen om stämningsmän (Utgiven: 25.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning778/2019Lag om ändring av utsökningsbalken (Utgiven: 25.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning777/2019Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 17 och 18 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt andra varor som medför fara för spridning av djursjukdomar importerade från länder utanför Europeiska unionen (Utgiven: 25.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning776/2019Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa mikrober, parasiter och varor som importeras från länder utanför Europeiska unionen och som medför risk för spridning av djursjukdomar (Utgiven: 25.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning775/2019Lag om ändring av 12 § i lagen om förvaltningsdomstolarna (Utgiven: 24.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning774/2019Lag om ändring av 10 kap. 6 § i domstolslagen (Utgiven: 24.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning773/2019Lag om ändring av 11 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen (Utgiven: 24.6.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning772/2019Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (Utgiven: 24.6.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.