Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

900 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning900/2019Justitieministeriets förordning om ändring av 4 och 6 § i justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten (Utgiven: 17.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning899/2019Livsmedelsverkets beslut om avvecklande av en restriktionszon som inrättats på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN) (Utgiven: 17.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning898/2019Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2019–2020 (Utgiven: 15.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning897/2019Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2019–2022 (Utgiven: 15.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning896/2019Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar (Utgiven: 15.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning895/2019Statsrådets förordning om slutprotokollet till Världspostkonventionen, det nionde tilläggsprotokollet till Världs-postföreningens konstitution och det första tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente (Utgiven: 15.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning894/2019Statsrådets förordning om Världspostkonventionen (Utgiven: 15.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning893/2019Statsrådets förordning om incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna (Utgiven: 15.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning892/2019Statsrådets förordning om ändring av skjutvapenförordningen (Utgiven: 12.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning891/2019Statsrådets beslut om att ta asylsökande till Finland från Italien (Utgiven: 12.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning890/2019Inrikesministeriets förordning om tekniska krav för att förhindra ändring av ett föremål till ett skjutvapen samt om permanent begränsning av laddningsanordningars kapacitet och permanent förhindrande av deras funktion (Utgiven: 12.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning889/2019Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (Utgiven: 12.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning888/2019Social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (Utgiven: 12.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning887/2019Lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (Utgiven: 12.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning886/2019Lag om ändring av 88 § i lagen om djursjukdomar (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning885/2019Lag om ändring av 77 § i lagen om yrkesutbildning (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning884/2019Lag om ändring av 93 § i beredskapslagen (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning883/2019Lag om ändring av 44 § i lagen om försvarsmakten (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning882/2019Lag om ändring av 8 kap. 11 § och 14 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning881/2019Lag om ändring av 14 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning880/2019Lag om ändring av 4 kap. 8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning879/2019Lag om ändring av 4 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning878/2019Lag om ändring av lagen om unga arbetstagare (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning877/2019Lag om ändring av 7 och 9 § i lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning876/2019Lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning875/2019Lag om ändring av 2 § i semesterlagen (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning874/2019Lag om ändring av 11 a kap. 9 § i arbetsavtalslagen (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning873/2019Lag om ändring av lagen om arbetstiden för tjänstemän inom försvarsväsendet (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning872/2019Arbetstidslag (Utgiven: 11.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning871/2019Lag om ändring av 45 kap. 27 § i strafflagen (Utgiven: 10.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning870/2019Lag om ändring av 6 § i arbetarskyddslagen (Utgiven: 10.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning869/2019Lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen (Utgiven: 10.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning868/2019Lag om ändring av lagen om frivilligt försvar (Utgiven: 10.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning867/2019Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen (Utgiven: 10.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning866/2019Lag om ändring av 1 § i lagen om gräsrotsfinansiering (Utgiven: 10.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning865/2019Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (Utgiven: 10.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning864/2019Lag om ändring av 17 kap. 16 c § i strafflagen (Utgiven: 10.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 863/2019 Lag om penninginsamlingar (Utgiven: 10.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 862/2019 Statsrådets förordning om avtalet med Vietnam om luftfart (Utgiven: 9.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning861/2019Lag om ändring av lagen om studiestöd (Utgiven: 9.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 860/2019 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2019–2020 (Utgiven: 9.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning859/2019Lag om ändring av 35 § i lagen om skatteuppbörd (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning858/2019Lag om ändring av 12 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning857/2019Lag om ändring av 48 och 50 a § i fordonsskattelagen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning856/2019Lag om ändring av 19 och 23 a § i bränsleavgiftslagen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning855/2019Lag om ändring av 70 a och 72 § i bilskattelagen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning854/2019Lag om ändring av 92 och 94 § i tullagen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning853/2019Lag om ändring av 66 och 72 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning852/2019Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning851/2019Lag om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning850/2019Lag om ändring av utlänningslagen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning849/2019Lag om ändring av 114 § i elmarknadslagen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning848/2019Lag om ändring av 37 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning847/2019Lag om ändring av 96 § i naturgasmarknadslagen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning846/2019Lag om ändring av 9 § i lagen om sociala företag (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning845/2019Lag om ändring av lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning844/2019Lag om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning843/2019Lag om ändring av 117 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning842/2019Lag om ändring av 24 § i lagen om lönegaranti för sjömän (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning841/2019Lag om ändring av 26 § i lönegarantilagen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning840/2019Lag om ändring av 10 och 12 § i lagen om besvärsnämnden för studiestöd (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning839/2019Lag om ändring av 10 och 14 § i lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning838/2019Lag om ändring av 8 a och 12 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning837/2019Lag om ändring av 10 a och 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning836/2019Lag om ändring av sjukförsäkringslagen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning835/2019Lag om ändring av 136 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning834/2019Lag om ändring av 238 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning833/2019Lag om ändring av lagen om rättsskyddsnämnden för studerande (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning832/2019Lag om ändring av 26 och 43 § i lagen om Europeiska skolan i Helsingfors (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning831/2019Lag om ändring av 36 a och 42 a § i lagen om grundläggande utbildning (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 830/2019 Lag om upphävande av lagen om marknadsföringsavgifter för specialväxter (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning829/2019Lag om ändring av 25 § i lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning828/2019Lag om ändring av 124 och 125 § i lagen om fiske (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning827/2019Lag om ändring av 16 och 32 § i lagen om vattentjänster (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning826/2019Lag om ändring av 35 f och 37 § i lagen om skydd för miljön i Antarktis (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning825/2019Lag om ändring av 18 § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning824/2019Lag om ändring av 4 § i lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning823/2019Lag om ändring av 190 och 197 § i miljöskyddslagen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning822/2019Lag om ändring av vattenlagen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning821/2019Lag om ändring av 14 kap. 16 § i stiftelselagen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning820/2019Lag om ändring av 15 kap. 1 § i häktningslagen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning819/2019Lag om ändring av 20 kap. 1 och 4 § i fängelselagen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning818/2019Lag om ändring av rättshjälpslagen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning817/2019Lag om ändring av 2 § i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning816/2019Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning815/2019Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning814/2019Lag om ändring av lagen om rättegång i försäkringsdomstolen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning813/2019Lag om ändring av 2 kap. 21 § i utsökningsbalken (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning812/2019Lag om ändring av rättegångsbalken (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning811/2019Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning810/2019Lag om ändring av 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning809/2019Lag om ändring av förvaltningslagen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 808/2019 Lag om rättegång i förvaltningsärenden (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning807/2019Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning806/2019Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning805/2019Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om elanläggningar (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning804/2019Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten (Utgiven: 8.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning803/2019Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av salmonella hos höns och kalkoner (Utgiven: 2.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 802/2019 II tilläggsbudgeten för 2019 (Utgiven: 2.7.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 801/2019 Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer (Utgiven: 1.7.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.