Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2019

694 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning694/2019Lag om ändring av 168 § i lagen om pension för arbetstagare (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning693/2019Lag om ändring av lagen om statens pensionsfond (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning692/2019Lag om ändring av 10 § i lagen om Keva (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning691/2019Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning690/2019Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning689/2019Lag om ändring av lagen om försäkringskassor (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning688/2019Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning687/2019Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 9 b och 9 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning686/2019Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning685/2019Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ursprungsmärkning av vissa livsmedel (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning684/2019Lag om ändring av 37 § i naturvårdslagen (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning683/2019Lag om ändring av jaktlagen (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning682/2019Lag om ändring av lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning681/2019Lag om ändring av 40 § i lagen om Finansinspektionen (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning680/2019Lag om aktiesparkonton (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning679/2019Lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (Utgiven: 22.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning678/2019Lag om ändring av 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning677/2019Lag om ändring av lotterilagen (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning676/2019Lag om ändring av 18 § i lagen om lönegaranti för sjömän (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning675/2019Lag om ändring av 20 § i lönegarantilagen (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning674/2019Lag om ändring av 21 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning673/2019Lag om ändring av 3 kap. 44 § i utsökningsbalken (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning672/2019Lag om ändring av 49 § i lagen om hyra av bostadslägenhet (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning671/2019Lag om ändring av 39 § i lagen om hyra av affärslokal (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning670/2019Lag om ändring av 19 § i jordlegolagen (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning669/2019Lag om ändring av 8 § i lagen om skuldsaneringsregistret (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning668/2019Lag om ändring av 9 § i lagen om konkurs- och företagssaneringsregistret (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning667/2019Lag om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning666/2019Lag om ändring av lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning665/2019Lag om ändring av lagen om företagssanering (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning664/2019Lag om ändring av konkurslagen (Utgiven: 21.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning663/2019Statsrådets förordning om luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater (Utgiven: 20.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning662/2019Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (Utgiven: 20.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning661/2019Statsrådets förordning om förfarandet för att lösa internationella skattetvister (Utgiven: 20.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning660/2019Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 och 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (Utgiven: 17.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning659/2019Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning658/2019Lag om ändring av 5 § i lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning657/2019Lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning656/2019Lag om ändring av 25 § i säkerhetsutredningslagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning655/2019Lag om ändring av 322 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning654/2019Lag om ändring av 4 a § i punktskattelagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning653/2019Lag om ändring av 87 a § i bilskattelagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning652/2019Lag om ändring av 12 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning651/2019Lag om ändring av lagen om brottsbekämpning inom Tullen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning650/2019Lag om behandling av personuppgifter inom Tullen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning649/2019Lag om ändring av 25 § i säkerhetsutredningslagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning648/2019Lag om ändring av 31 § i tullagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning647/2019Lag om ändring av 2 kap. 21 § i polislagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning646/2019Lag om ändring av 19 och 20 § i lagen om nödcentralsverksamhet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning645/2019Lag om ändring av 11 kap. 8 § i förundersökningslagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning644/2019Lag om ändring av utlänningslagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning643/2019Lag om ändring av lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning642/2019Lag om ändring av gränsbevakningslagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning641/2019Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning640/2019Lag om ändring av sjöräddningslagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning639/2019Lag om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning638/2019Lag om ändring av 86 § i lagen om privata säkerhetstjänster (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning637/2019Lag om ändring av 9 § i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning636/2019Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning635/2019Lag om ändring av 131 § i utlänningslagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning634/2019Lag om ändring av 25 och 32 § i säkerhetsutredningslagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning633/2019Lag om ändring av 13 § i lagen om vittnesskyddsprogram (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning632/2019Lag om ändring av 19 § i lagen om verkställighet av böter (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning631/2019Lag om ändring av 3 § i lagen om centralen för utredning av penningtvätt (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning630/2019Lag om ändring av 27 § i lagen om penninginsamlingar (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning629/2019Lag om ändring av 29 § i passlagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning628/2019Lag om ändring av 6 § i lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning627/2019Lag om ändring av lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning626/2019Lag om ändring av polislagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning625/2019Lag om ändring av 49 § i lagen om Polisyrkeshögskolan (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning624/2019Lag om ändring av tvångsmedelslagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning623/2019Lag om ändring av 15 § i lagen om besöksförbud (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning622/2019Lag om ändring av 6 § i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning621/2019Lag om ändring av 17 och 19 § i lagen om nödcentralsverksamhet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning620/2019Lag om ändring av 17 och 31 § i lagen om identitetskort (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning619/2019Lag om ändring av 10 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning618/2019Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning617/2019Lag om ändring av 42 b § i lotterilagen (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 616/2019 Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (Utgiven: 16.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning615/2019Jord- och skogsbruksministeriets meddelande jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller bondböna (Utgiven: 15.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 614/2019 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om värdena för hotade fiskar och fiskar på tillbakagång (Utgiven: 14.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 613/2019 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av jakt på ejder (Utgiven: 14.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 612/2019 Statsrådets förordning om studentexamen (Utgiven: 14.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning611/2019Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel (Utgiven: 13.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 610/2019 Statsrådets förordning om betydande offentliga uppdrag som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (Utgiven: 13.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning609/2019Statsrådets förordning om ändring av bilaga II till statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet 2019 (Utgiven: 13.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 608/2019 Finansministeriets förordning om aktieemittenters ersättningspolicy och ersättningsrapporter (Utgiven: 7.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning607/2019Statsrådets förordning om avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC (Utgiven: 6.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning606/2019Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om förutsättningar för produktion av skyddshemstjänster (Utgiven: 6.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning605/2019Lag om upphävande av 2 kap. 9 § i fängelselagen (Utgiven: 3.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning604/2019Lag om ändring av 28 och 37 § i lagen om verkställighet av böter (Utgiven: 3.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning603/2019Lag om ändring av 2 a kap. i strafflagen (Utgiven: 3.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning602/2019Lag om ändring av 1 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (Utgiven: 3.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning601/2019Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter (Utgiven: 3.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 600/2019 Utsädeslag (Utgiven: 3.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning599/2019Lag om ändring av 5 kap. 3 § i rättegångsbalken (Utgiven: 3.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning598/2019Lag om ändring av 3 § i lagen om indrivning av fordringar (Utgiven: 3.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning597/2019Lag om ändring av 2 § i räntelagen (Utgiven: 3.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning596/2019Lag om ändring av konsumentskyddslagen (Utgiven: 3.5.2019)
 • Säädökset > Lagstiftning 595/2019 Justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning (Utgiven: 2.5.2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.