Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2018

1395 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1345/2018Lag om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1344/2018Lag om ändring av 18 § i lagen om beskattningsförfarande (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1343/2018Lag om ändring av 11 och 24 § i lagen om överlåtelseskatt (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1342/2018Lag om ändring av 3 § i lagen om gåvoutfästelser (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1341/2018Lag om ändring av 2 kap. 6 § och 4 kap. 33 § i utsökningsbalken (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1340/2018Lag om ändring av lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1339/2018Lag om ändring av 51 § i lagen om bostadsrättsbostäder (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1338/2018Lag om ändring av 12 och 18 § i aravabegränsningslagen (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1337/2018Lag om ändring av 6 § i aravalagen (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1336/2018Lag om ändring av 16 § i lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1335/2018Lag om ändring av 16 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1334/2018Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1333/2018Lag om ändring av 9 och 21 § i handelsregisterlagen (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1332/2018Lag om ändring 25 § i lagen om gruppbyggande (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1331/2018Lag om ändring av lagen om bostadsköp (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1330/2018Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning 1329/2018 Lag om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning 1328/2018 Lag om ett bostadsdatasystem (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1327/2018Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1326/2018Lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1325/2018Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av sjukförsäkringslagen (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1324/2018Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1323/2018Lag om ändring av 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1322/2018Lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1321/2018Lag om ändring av 35 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1320/2018Lag om ändring av 8  § i lagen om garantipension (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1319/2018Lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1318/2018Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1317/2018Lag om ändring av 9 § i lagen om utkomststöd (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1316/2018Lag om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning 1315/2018 Lag om indexjustering av folkpensionen och vissa andra förmåner år 2019 (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1314/2018Lag om ändring av 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1313/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1312/2018Statsrådets förordning om ändring av 3 och 12 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1311/2018Statsrådets förordning om ändring av 16 och 18 § i vägtrafikförordningen (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1310/2018Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1309/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning 1308/2018 Statsrådets förordning om järnvägstrafikens tågplaneperiod och tilldelning av bankapacitet (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1307/2018Lag om ändring av 89 och 91 § i vägtrafiklagen (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1306/2018Lag om ändring av terrängtrafiklagen (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1305/2018Lag om ändring av 4 § i körkortslagen (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1304/2018Lag om ändring av 16 och 64 a § i fordonslagen (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1303/2018Lag om ändring av II avd. 5 kap. 6 § och II avd. 6 kap. 8 § i lagen om transportservice (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning 1302/2018 Spårtrafiklag (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1301/2018Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om sjömanspensioner (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1300/2018Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av folkhälsolagen (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1299/2018Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1298/2018Lag om ändring av 1 kap. 3 § i försäkringsbolagslagen (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1297/2018Lag om ändring av lagen om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor (Utgiven: 31.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1296/2018Lag om ändring av lagen om försäkringskassor (Utgiven: 31.12.2018)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.