Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2018

1395 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1245/2018Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för betalning av statens pensioner och om ersättning för kostnader till Keva (Utgiven: 28.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning 1244/2018 Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2019 och 2020 (Utgiven: 28.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1243/2018Lag om ändring av lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död (Utgiven: 28.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1242/2018Lag om ändring av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (Utgiven: 28.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning 1241/2018 Lantmäteriverkets arbetsordning (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1240/2018Lag om ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1239/2018Lag om ändring av 58 och 124 § i inkomstskattelagen (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1238/2018Lag om ändring av 3 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1237/2018Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1236/2018Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1235/2018Lag om ändring av 51 kap. 5 § i strafflagen (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1234/2018Lag om ändring av 11 och 21 § i lagen om gräsrotsfinansiering (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1233/2018Lag om ändring av 9 kap. 5 § i kreditinstitutslagen (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1232/2018Lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1231/2018Lag om ändring av 9 kap. 8 § i aktiebolagslagen (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1230/2018Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1229/2018Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1228/2018Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1227/2018Lag om ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1226/2018Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1225/2018Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1224/2018Lag om sättande i kraft av rådets beslut om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1223/2018Lag om ändring och temporär ändring av vallagen (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1222/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1221/2018Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om tillståndsavgifter för användning av Saima kanal (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1220/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tjänster som ska tillhandahållas järnvägsoperatörer (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1219/2018Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om banor (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1218/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om landsvägar (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1217/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för transportservice (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1216/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygstrafikservice (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1215/2018Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om körkort (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning 1214/2018 Statsrådets förordning om Trafikledsverket (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1213/2018Statsrådets förordning om ändring av förordning om ansvarighet för oljeskador (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1212/2018Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om förtroendenätet för leverantörer av tjänster för stark autentisering (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1211/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1210/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1209/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1208/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1207/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1206/2018Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning 1205/2018 Statsrådets förordning om en välavvägd strategi för bullerhantering på flygplatser (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1204/2018Statsrådets förordning om ändring av 1 och 7 § i statsrådets förordning om garanterande av säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1203/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1202/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan i landskapet Åland (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1201/2018Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser inom frekvensområdet 3 410–3 800 megahertz (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1200/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om behörighetsvillkoren för utsedd besiktningsman, skeppsmätare och inspektör (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning 1199/2018 Statsrådets förordning om tillämpning av 10 a kap. 8 § i sjölagen (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1198/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillämpning av 1 kap. 1 och 1 a § i sjölagen (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1197/2018Statsrådets förordning om ändring av 4 och 6 kap. i statsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning 1196/2018 Statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter (Utgiven: 27.12.2018)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.